25.05.2016 00:00 Alder: 8 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Jesus - en usmart teamleder

Jesus slutter sin tid på jorden af med at give sine disciple "missionsbefalingen": Gå ud i al verden og gør alle folkeslag til mine disciple. Visionerne fejlede ikke noget, men strategien var til gengæld problematisk.


Leder

Foto: Getty Images/iStockphoto

Hvis en god projektleder i dag skal gennemføre vigtig mission, så handler det om at samle det bedste hold til opgaven. Finde folk, der tror på sagen og som har evnerne og viljen til at føre projektet igennem. Mennesker som ikke lader sig stoppe. Men hvad gør Jesus? Kan sammenkalder 11 frygtsomme mænd som siden hans opstandelse har gemt sig for offentligheden, som har mistet frimodigheden, er desillusionerede og tvivler på at Jesus overhovedet er den rigtige Messias. De disciple som - for fleres vedkommende - havde svigtet og lagt afstand til Jesus og som har så svært ved at tro på sagen. De var oven i købet fiskere og håndværkere - eller havde haft ret så tvivlsomme jobs. De havde ikke ligefrem gode faglige eller menneskelige kompetencer. Det var kort sagt en

Sølle flok

Hvordan tør Jesus satse hele sin livsmission på denne flok af tvivlsomme eksistenser?

Missionsbefalingen giver selv svaret:

Hør her I tvivlere: Jeg har al magten, ikke bare i himlen, men også her på jorden. Derfor kan jeg sige til jer: I skal gå hen og gøre alle folkeslagene til mine disciple - ganske enkelt ved, at I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og at I lærer dem at gøre alt det, som jeg har sagt. Ikke mere. Og så skal I se, at jeg er med jer! Alle dage og alle steder - helt indtil verdens ende.

Styr på det

Med andre ord: I skal ikke være bekymrede for jeg har styr på det! Jeg går selv foran og I skal ikke sige andet end det jeg har lært jer. I kommer aldrig til at stå alene med denne her opgave.

Jesus ved hvad han gør. Han tager selv ansvar for opgaven og lover at tage hver enkelt af sine disciple i hånden. Det gjorde han helt konkret ved at give dem sin ånd. Og det samme gør han for alle kristne i dag. Alle kristne er sendt ud med samme opgave. Men ikke uden løftet fra Jesus om, at vi først og fremmest skal stole på ham, som aldrig lader nogen i stikken.

Sådan er Jesus. Ikke nogen dårlig teamleder!

Missionsbefalingen

Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne.  Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

(Mattæusevangeliet 28, 16-20)


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 25.05.2016

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også