27.09.2002 12:00 Alder: 22 yrs

Skrevet af:
Astrid Baun

Hvad er Guds vilje?

Jeg har hørt at det er de 10 bud der er Guds vilje. Jeg har også hørt at Jesus siger du skal elske din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl. Du skal elske din næste som dig selv. Er det her vi finder Guds vilje eller er det i hans hans bud? Gud har skabt os med en fri vilje, men siger samtidig, at der er noget vi skal. Hvordan får vi det til at hænge sammen?

Du har fat i noget meget vigtigt, og noget som kan være svært at finde ud af. Mest fordi Guds vilje og menneskers vilje støder mod hinanden. Vi mennesker har i bund og grund slet ikke lyst til at gøre det, som Gud vil. Vi vil meget hellere bestemme og finde ud af tingene selv.

Du har ret i, at Gud har en vilje og bl.a. giver udtryk for den med budene: "Du skal!" og "Du må ikke!" Du nævner selv det dobbelte kærlighedsbud som eksempel på det ( Mattæusevangeliet kapitel 22 vers 37-40, s. 886). Vi finder den også udtrykt i De ti bud (2 Mosebog kap. 20 v. 1-17, s. 72). Og i en del af Jesu Bjergprædiken (Mattæusevangeliet kap. 5 v. 21-48, s. 863).

Guds vilje kommer også til udtryk på andre måder. F.eks. når Jesus siger: "Følg mig!" til Levi (Markusevangeliet kap. 2 v.14, s. 898) eller "Kom til mig..." (Mattæusevangliet kap. 11 v. 28-30, s. 871). Sådan kan vi blive ved. For alt det, som Gud siger i Bibelen, er jo udtryk for hans vilje.

Hvordan ved vi altså, hvad der er Guds vilje: Først og fremmest ved at læse i Bibelen. Nu kan vi let komme til at stå i et valg, som vi ikke lige finder beskrevet i Bibelen. Så må vi bede, evt. tale med en kristen ven. Er det store spørgsmål, må vi måske bruge megen tid til bøn - og til, i stilheden, at lytte efter Guds vilje.

På et tidspunkt var der et job, jeg havde rigtig meget lyst til, men også var lidt usikker på, om jeg kunne klare. Jeg bad da om, at Gud ville vise mig vej. Samtidig orienterede jeg mig mere om arbejdet, tog på besøg, indsendte ansøgning - og kom til samtale. Hele tiden undervejs bad jeg Gud: Hvis jeg ikke skal have det, må du forhindre det. Og hvis jeg får det, hviler jeg i, at det er din vilje.

Det kan ske, at vi ikke kan få øje på et tydeligt tegn fra Gud. Så må vi handle så ansvarligt som vi kan, når vi vælger. Vi må handle, så vi undgår at gøre noget imod det, vi ved er Guds vilje (bud).

Har Gud skabt os med en fri vilje? Ja, det er der jo nogle der mener. Hvis du spørger Paulus, er han ikke så sikker. I Romerbrevet kap. 7 v.15 (s. 1027) skriver han: "Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg"! Mon ikke vi alle kender det? Det er synden i os, der ligger helt fremme og får os til at handle egoistisk - selvom vi egentlig godt vil elske både Gud og næsten.

Jamen gør vi så aldrig noget godt? Jo, men dybest set kun ved at vi lader Gud lede os, ved sin Ånd. "For det er Gud, der virker i jer både at ville og virke for hans gode vilje" (Filipperbrevet kap. 2 v. 13, s. 1075).

Hvad er det så lige vi skal gøre for at handle efter Guds vilje? Vi skal holde os tæt til ham, ved at læse og lytte til hans ord, og ved at tale med ham og lytte til ham i bøn. (se Johannesevangeliet kap. 15 v. 5, s. 978). Vil det så altid lykkes? Nej. Men Gud ske lov må vi bede ham om tilgivelse!

Og så er det afgørende vigtigt at holde fast i, at vi ikke bliver frelst, fordi vi kan holde Guds bud, men udelukkende af hans nåde!


Skrevet af:
Astrid Baun

Lagt på nettet 27.09.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også