07.05.2022 15:50 Alder: 15 days

Skrevet af:
Peter V. Legarth

Gud hedder Jesus

Filip sagde til ham: »Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.« Jesus sagde til ham: »Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen?«

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Johannesevangeliet kapitel 14, vers 1-11

 

Nogle børn fik i søndagsskolen en opgave: Lav en tegning af Gud! Børnene var i vildrede, for der står jo i de ti bud, at man ikke må lave et billede af Gud. Men så kom de i tanke om noget, Jesus havde sagt: Den, der har set mig, har set Gud. Så lavede de en tegning af Jesus.

Det er en svimlende tanke, at det var Gud, der vandrede omkring i Israel. Det var Gud, der blev sømmet fast på et kors uden for Jerusalem og blev pint ihjel. Det var Gud, der besejrede døden tre dage efter.

Vi kan gøre os mange forestillinger om Gud, men hvis vi vil lære Gud at kende, må vi søge hen til Jesus. Der er simpelthen ikke andre måder at få kendskab til Gud. Paulus siger det på den måde, at Jesus ikke blot er herre, men han er Herren. Jesus er ikke en mere eller mindre vellykket kopi, men vi får et billede af Gud, når vi får øje på Jesus. Han er Guds billede.

Hvis vi vil lære noget om Gud, så har vi ét bestemt sted at gå hen – til Jesus Kristus. For Guds navn er Jesus. Gud hedder Jesus.


Skrevet af:
Peter V. Legarth

Lagt på nettet 07.05.2022

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også