29.03.2020 20:58 Alder: 4 yrs
Lilian Holm Kofod

Skrevet af:
Lilian Holm Kofod

Fællesskab i medgang og modgang

Fællesskab mennesker imellem er vigtigt. Jesus tilbyder også mennesker et fællesskab med ham – et liv med ham i medgang og modgang

Foto: Rufino Uribe

Sommertiden er over os, og i nat stillede vi urene en time frem. For nogle år siden oplevede jeg at komme en time for sent til gudstjenesten næste formiddag. Jeg mødte op, da klokken var 10 på mit ur – men da var klokken 11 i kirken, og gudstjenesten snart færdig. Jeg havde glemt at stille mit ur!

Jeg følte mig lidt dum, om end der ikke var sket den store skade. Jeg priste mig lykkelig over, at det hverken var et fly, en eksamen eller jobsamtale, jeg var kommet for sent til. I det sidste tilfælde ville jeg nok have endt med at få et afslag på min jobansøgning.

Man kan komme for sent til mange ting, og det kan have større eller mindre konsekvenser. Men man vil som regel kunne komme over det ved at tage det næste fly, søge om reeksamen eller søge et andet job.

En afgørende bagkant

Der er en situation, hvor deadline er altafgørende.

I Bibelen får vi tilbudt fællesskab med Jesus. Betingelsen for at få del i dette er, at vi takker ja, imens vi er her på jorden. Bagkanten er vores dødsdag eller den dag, Jesus kommer igen. Vores status på denne dag er afgørende for, hvordan vores evighed bliver. Overskrider vi den, misser vi ikke bare et fly eller et job, men en evighed sammen med Jesus.

Modsat giver et ja fællesskab med en ven, der elsker os så højt, at han gav sit liv for os. Han, og kun han, kan tilgive os alle vores fejl. Det er også et ja til et liv i med- og modgang med ham, der har al magt i himlen og på jorden. Han kan udrette, hvad han vil, når han vil, og ham må vi bede om hvad som helst.

Jesus venter bare på dit ja tak til fællesskabet med ham, og det kan du gøre med det samme. Det er endnu ikke for sent.


Lilian Holm Kofod

Skrevet af:
Lilian Holm Kofod

Lagt på nettet 29.03.2020

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også