20.08.2014 12:00 Alder: 7 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Dø for Jesus

I det lille fredelige Danmark koster det ikke ret meget at kalde sig kristen og vedkende sig sin tro på Jesus. Det bliver højst til lidt skuldertræk og måske en lille hånlig vits. Men i andre dele af verden er det livsfarligt at kende Jesus

I Irak, Nordkorea, Pakistan, Nigeria, Egypten og Syrien overfaldes og dræbes kristne - alene fordi de tror på Jesus. Og i det meste af Mellemøsten er kristne i dag udsat for alvorlige forfølgelser. Ironisk nok i nogle af de samme lande, hvor kristendommens vugge stod. 75% af alle religiøst forfulgte i verden i dag er kristne.

Hvorfor er kristne så voldsom en torn i øjet på ekstreme kommunister og islamister? Hvorfor skal mennesker, der omvender sig fra Islam til Jesus straffes med døden?

Frie mennesker

Jeg tror det er fordi kristne mennesker er frie mennesker. Mennesker der er sat fri fra skyld, had, løgn og dårlig samvittighed. Ja, fri fra døden.

Jesus sagde på et tidspunkt: "Hvis I holder fast ved mine ord, er I virkelig mine disciple. I vil lære sandheden at kende, og sandheden skal sætte jer fri." (Johannes 8,31)

For de som tror på diktatur, kontrol, magt og ensretning vil friheden altid være en trussel. Friheden til at tro, tale og handle. Men ikke mindst friheden til at følge sandheden og bygge sit liv på noget større og bedre end det vi selv kan frembringe. Friheden til at tro på Jesus og vide sig tilgivet og frelst til evigt liv.

Velsignede 

Til sine disciple forkyndte Jesus: "Velsignede er de, der bliver forfulgt, fordi de gør Guds vilje - for de skal få del i Guds rige. Velsignede er I, når man håner, forfølger og bagtaler jer, fordi I tror på mig. Glæd jer af hele jeres hjerte, for I får en stor løn i Himlen." (Mattæus 5,10)

Det gælder også nu - 2000 år senere, og især dem som i dag må dø for Jesus. 

Det er ikke nogen velsignelse at blive forfulgt og lide for sin tro. Men når det sker, så velsigner Gud. Måske er det grunden til at antallet af kristne ofte vokser mest der hvor de kristne er mest forfulgt.

 

 

 


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 20.08.2014

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

No tags in list

Læs også