04.03.2018 19:36 Alder: 3 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Det tryggeste samfund

Sammenlignet med andre lande er Danmark et meget trygt land og er kåret til verdens bedste retssamfund, men selv Danmark kommer til kort, hvis man sammenligner med Guds samfund

News Øresund – Johan Wessman

 

Danmark er ifølge World Justice Projects undersøgelse af 48 parametre kåret til verdens bedste retssamfund – vi fik 89 point ud af 100. Jeg undrer mig ikke. Jeg føler mig meget tryg ved, at jeg og alle andre i samfundet bliver behandlet retfærdigt og kan leve trygt. Ok, der er vel desværre enkelte undtagelser, og derfor bringes selv vores samfund for menneskerettighedskommissionen en gang imellem.Men sammenlignet med andre lande er Danmark et meget trygt land i forhold til det med ret og sikkerhed.

Gode livsvilkår for alle

Som luthersk kristen tror jeg på, at Gud ønsker at bruge et lands styre til at hjælpe alle i landet med at kunne leve så godt et liv som muligt på det menneskelige plan. Vi skal alle bidrage til, at vores samfund så godt som muligt og på retfærdig måde skaber gode livsvilkår for alle. Så tillykke og klap på skulderen til det danske styre!

Det vigtigste

Det smitter også af på den anden side af virkeligheden: den åndelige afdeling. Religionsfrihed, forsamlingsfrihed, ytringsfrihed er nøglebegreber, hvis en kirke skal kunne udfolde sig uden at opleve samfundet som en fjende. Så også kirken kan glæde sig over landets retstilstand og takke Gud for det.

Til hver eneste gudstjeneste beder vi om, at det må være godt – måske skulle vi også tage os tid til eksplicit at sige Gud tak for de gode forhold, vi lever under? Og især sige tak for, at når vi tror på Jesus, har vi også borgerskab i Guds samfund. Dette samfund scorer altid 100 point på alle parametre. Og gør det ikke det, er det vores parametre, der er forkerte. For Guds samfund er det sikreste og tryggeste og kærligste – ikke alene i dette liv, men også i evigheden. Det er endnu vigtigere end et godt retssamfund.


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 04.03.2018

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også