06.12.2001 12:00 Alder: 16 yrs

Skrevet af:
Ditte Olsen

Gud er til at stole på!

Jeg vil af jeres midte lade en profet som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham, og den, der ikke adlyder mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab
(5 Mosebog 18,18-19)

Ord er egentlig en spøjs ting. Dine ord siger noget om, hvordan du er. De bestemmer også til en vis grad, sammen med dine handlinger, om folk kan lide dig eller ej. Ord kan virke forførende eller skræmmende. Ord kan såre eller glæde. Ord kan skabe tillid og mistillid. Hvis det, du siger, er sandt, får folk tillid til dig. Hvis du tit lyver, tror folk dig ikke over en dørtærskel.

6

Jeg vil af jeres midte lade en profet som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham, og den, der ikke adlyder mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab

(5 Mosebog 18,18-19)


Ord er egentlig en spøjs ting. Dine ord siger noget om, hvordan du er. De bestemmer også til en vis grad, sammen med dine handlinger, om folk kan lide dig eller ej. Ord kan virke forførende eller skræmmende. Ord kan såre eller glæde. Ord kan skabe tillid og mistillid. Hvis det, du siger, er sandt, får folk tillid til dig. Hvis du tit lyver, tror folk dig ikke over en dørtærskel.


Dagens adventsord ligner til forveksling det, der blev omtalt i går fra samme kapitel, vers 15 - men i dag er det Gud, der taler til Moses, i vers 15 er det Moses, der fortæller Israel, hvad Gud har sagt.


Gud gentager fra vers 15, at han vil lade en profet fremstå af Israels midte. Ikke en hvilken som helst profet, men en, der på en særlig måde er Guds talerør.


Intet, som Gud vil have sagt, skal denne profet holde tilbage! Alt, hvad Gud befaler ham, skal han sige. Denne særlige udsending er Guds eget ord personificeret i Jesus.


I Johannesevangeliets første kapitel, som også bliver læst i kirkerne til jul, kan vi læse: »Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed« (Joh. 1,14). Guds ord blev menneske julenat. Dagens adventsord var altså sandt og gik i opfyldelse.


Alle Guds ord er sande og til at stole på. Derfor er Gud også til at stole på! Gud har gennem tiden talt mange gange og på mange måder gennem profeter. Nu har han talt til os ved sin søn, Jesus. Derfor er der også kun én vej til Gud: gennem hans ord at få tillid til Jesus. Der findes ingen andre veje til Gud! Heller ikke denne jul!


Skrevet af:
Ditte Olsen

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også