Påske

I Påsken fejrer vi de vigtigste begivenheder for kristendommen. Nemlig Jesu død og opstandelse. De er grundlaget for det kristne budskab om tilgivelse, håb og evigt liv.

Den jødiske påskefest fejres for jødernes befrielse fra slaveriet i Egypten. Og det var under denne fest, at Jesus blev dømt til døden for forræderi og gudsbespottelse. Han blev henrettet på et romersk kors lige uden for Jerusalem og begravet i nærliggende klippehule.

To dage efter sin død blev han levende igen. Han forlod sin grav og mødte sine vantro disciple. Opstandelsen viste, at Jesus havde fuldført sin mission på jorden: at bære verdens synd og sone alle menneskers skyld. Det beviste han ved at besejre døden.

Alle svar og artikler med nøgleordet påske

Udvalgte artikler og svar om påske

03.04.2021

Påskens budskab støder fornuften

”Gud må være dum! Ellers havde han da ikke skabt os sådan, at det er så hundesvært at tro på ham!”. Sådan har rigtig mange tænkt – og en del har også sat ord på det. Det var da også et af de mange spørgsmål, jeg måtte tumle med,...[mere]

01.04.2015

Han lever

Jesus er den første - og hidtil eneste - der har brudt døden og forladt graven igen: Ikke bare for en periode, men for altid. Og for mig.[mere]


22.06.2011

Døde Jesus langfredag?

Min veninde og jeg har snakket meget om religion og i den anledning snakkede vi om hvilken dato Jesus døde. Det er almen viden, at det skete på en langfredag, men den dag skifter jo dato år for år. Hvordan kan det lade sig gøre?[mere]

10.12.2007

Hvordan blev Jesus korsfæstet?

Hvordan kan det være at mange afbildninger af Jesus på korset er forkerte? Da man i sin tid korsfæstede mennesker naglede man dem gennem håndled og fodled, men mange afbildninger af Jesus på korset viser, at han var naglet gennem...[mere]


06.05.2006

Hvem oprejste Jesus på tredjedagen?

Hvem oprejste Jesus på tredjedagen? Man må gå ud fra, at han ikke oprejste sig selv, når han befandt sig i Dødsriget. Hvem gav signalet til hans opstandelse? Hvis svaret er Gud, hvordan kan Gud så have to sjæle, uden de er to...[mere]

11.04.2003

Hvorfor fejrer kristne påske?

Hvorfor fejrer kristne påske?[mere]