30.11.2006 12:00 Alder: 16 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Skal vi tro på hele Bibelen?

Skal man som kristen tro på hele Bibelen? Det vil sige, både Det Gamle og Det Nye Testamente? Og hvis man skal, hvorfor skal man så ikke følge retningslinjerne i Det Gamle Testamente? Her tænker jeg på at man ikke må spise svinekød. Jøderne tror kun på GT. Skulle man som kristen så ikke kun tro på Det Nye Testamente, eftersom det er det regelsæt, kristne lever efter? Kunne man ikke lige så godt dele Bibelen op, så det ikke hedder Bibelen men blot Det Gamle og Det Nye Testamente og så ikke blande de to dele?

Svar:

Jeg forstår godt din tankegang og baggrunden for at du slutter, som du gør: At Det Gamle Testamente (GT) må høre jødisk religion til og Det Nye Testamente (NT) kristendommen til som to adskilte størrelser. Jøderne læser jo kun det, som vi kalder GT, så det ligger til højrebenet, at så må vi kristne kunne nøjes med NT. Du er ikke den første, der har tænkt sådan. Faktisk er der en tendens til, at kristne bliver lidt for hurtige færdige med - eller måske helt springer over - at læse GT. Desværre.

Samme budskab

For svaret er ja. Vi er nødt til at læse hele Bibelen. Løsrevet fra hinanden giver GT og NT et forvrænget billede af, hvem Gud er og hvordan han greb ind i menneskets historie. Vi hverken kan eller skal adskille de to testamenter ad. De skal tværtimod læses i lyset af hinanden og de vækker genklang hos hinanden. For eksempel er der løfter og profetier i GT, som opfyldes i NT - blandt andet er Jesu komme til verden en opfyldelse af løftet om en frelser, som hele GT er gennemsyret af. Omvendt, så er NT spækket med citater fra GT. De første kristne havde jo slet ikke noget NT - GT var deres bibel og som sådan er den lige så fuld af det kristne budskab, som NT er. Eller sagt med andre ord: Budskabet i GT og NT er det samme! Det har jeg blandt andet forsøgt at forklare i svaret Hvordan er synd "at gå fejl af målet?" ud fra temaerne "synd" og "liv og død".

Modsætninger

Når det er sagt, så har du jo ret i, der også er forskel på GT og NT - og at der er åbenlyse modsætningsforhold imellem dem. Blandt andet fordi GT er fuld af forbud og leveregler. Du nævner helt konkret forbuddet mod at spise svinekød - det gælder ikke for kristne. Men det er ikke fordi, vi underkender GT. Det er derimod fordi de forskellige spiseregler ophæves i NT. (Det bliver uddybet i dette svar: Forbyder Bibelen at spise svinekød?) Ophævelsen af forbudet mod at spise svinekød ville ikke give mening, hvis vi ikke forstod det på baggrund af, hvad GT siger om at spise svinekød. Så selv i det modsætningsfyldte kan vi ikke nøjes med kun ét af testamenterne, hvis vi vil forstå, hvad det er, Bibelen siger. (Du kan læse flere eksempler i disse svar: Gælder GT? og Hvorfor modsiger Bibelen sig selv?).

Ikke blot lovbøger

I ét af sine skrifter advarer Martin Luther imod, at vi reducerer Jesus Kristus til blot at være et forbillede for, hvordan et menneske skal leve. Det er der nemlig ingen frelse ved. Sammesteds advarer han os om at bryde os fejl om GT og forkaste det; det er nemlig lige så meget bibel, som NT er.

Hvis man ikke betragter GT og NT som andet end en samling leveregler, ja, så har du ret i, at man lige så godt kunne adskille dem. Men så har man jo også gjort NT til en lovbog - en bog man skal leve efter til punkt og prikke for at kunne blive frelst. Og det er lige stik modsat af, hvad NT (og i øvrigt også GT) faktisk siger: Vi kan ikke opfylde det, Gud kræver af os. Derfor sendte han sin søn, Jesus Kristus, for at opfylde kravene for os.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 30.11.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også