07.02.2005 12:00 Alder: 18 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Hvad siger Bibelen om slaverne?

Hvor kommer slaverne oprindeligt fra? Og hvad blev slaverne i Egypten brugt til?

Svar:

Tak for spørgsmålet! Jeg går ud fra, at du mener de israelitiske slaver i Egypten, som vi blandt hører om i 2. Mosebog og som Moses af Gud har fået til opgave at udfri fra slaveriet (2. Mosebog kapitel 3). Jeg vil kort forklare, hvad vi ud fra Bibelen kan sige om Israelitternes slavearbejde i Egypten – hvordan og hvorfra de kom der til.

Josef

Vi begynder lige med den kendte beretning om Josef, der bliver upopulær hos sine brødre. (1. Mosebog kapitel 37) På det tidspunkt lever famlien som fårehyrder i Kana´an (det nuværende Israel). Brødrene vil slå ham ihjel, men det ender istedet med, at de sælger ham til forbipasserende handelsrejsende. Det var helt almindeligt at handle med slaver som alle mulige andre handelsvarer på den tid. Også for israelitterne, der også holdt slaver. Handelsmændende kommer til Egypten og sælger Josef videre til Potifar, der er en højtstående embedsmand ved det egyptiske hof. Det går imidlertid Josef så godt, at han ikke vedbliver at være slave, men tværtimod bliver den næstvigtigste person i Egypten kun underordnet faraoen (1 Mosebog kapitel 41 vers 41-45). Men Josef kom altså i første omgang til Egypten som slave.

Israelitterne bliver gæster i Egypten

Senere kom Josefs far, Jakob, og hele hans hus også til Egypten og slog sig ned som fårehyrder (1 Mosebog kapitel 45-46). De var imidlertid ikke slaver, men inviterede gæster, der boede i Egypten med Farao's velsignelse. De fik endda lov til – eller måske skal det snarere forstås som en ordre om – at passe på Faraos kvæg. Det er vel nok værd at bemærke, at Egypterne allerede dengang må have set ned på israelitterne, fordi de var fårehyrder, noget som blev betragtet som et afskyeligt arbejde (1 Mosebog kapitel 46 vers 34). Men Josef havde vundet Faraos gunst, så derfor blev Jakob og hans hus altså i første omgang taget gæstfrit imod. At de var villige til at påtage sig det ”afskyelige” arbejde med at vogte Faraos kvæg har nok ikke gjort dem mindre velkomne. I øvrigt, i 1 Mosebog kapitel 32 og 35 hører vi, at Gud siger til Jakob, at hans navn skal være Israel – deraf betegnelsen israelitter om Jakobs afkom. Men han kaldes også stadig Jakob i de kapitler, vi her har set på.

Israelitterne bliver slaver i Egypten

I 2. Mosebogs første kapitel får vi at vide, hvordan Jakobs hus, dvs. israelitterne, efterhånden er blevet til rigtig mange mennesker. Jakob og Josef er imidlertid gået fuldstændigt i glemmebogen, så velviljen overfor israelitterne er også forsvundet fra egypterne. Dels er de som sagt blevet flere end egypterne selv, dels så går det dem godt – måske bedre end egypterne selv. Det korte af det lange er, at Farao er blevet decideret bange for, at israelitterne helt skal overtage Egypten. Og det er på den baggrund, at han gør dem til slaver. I øvrigt er det ikke nok med, at han gør dem til slaver. For at undgå, at israelitterne skal blive ved med at sprede sig, beslutter Farao nemlig også, at alle førstefødte drenge skal slås ihjel, men det er en plan, der ikke rigtig lykkes, fordi Gud holder hånden over israelitterne, så de bliver ved med at få mange børn.

Israelitterne var som sagt fårehyrder, da de kom til Egypten, men det ser ud til i 2. Mosebog kapitel 1, at de efter at Farao har sat dem under hoveri, dvs. gjort dem til slaver, primært får alle de hårdeste arbejdsopgaver. De bliver sat til at lave byggematerialer til de byer, som Farao skal have bygget, og til markarbejde. I 2 Mosebog kapitel 5 strammer egypterne grebet endnu mere om israelitterne og presser dem til hårdt arbejde langt udover det rimelige. Her tyder det på, at israelitterne primært har været beskæftiget med at lave teglsten, dvs. ler, der ved brænding bliver stenagtigt og kan bruges som mursten eller tagsten. Ret meget mere end det, ved vi ikke om, hvad israelitterne har lavet. Utvivlsomt har der også været mange andre opgaver, som egypterne har plaget israeliterne med.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 07.02.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også