18.01.2010 12:00 Alder: 12 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Hvad er skatten i himlen?

Hvis jeg giver alt hvad jeg ejer til de fattige, hvad er det så for en skat, jeg modtager i himlen? En velsignelse? I så fald, i form af hvad? Har vi ikke alt hvad vi behøver i himlen? Hvordan kan man så tale om at få mere?

Svar:

Jo, vi får absolut alt, hvad vi behøver i himlen. Der er ikke tale om, at vi kan få del i en eller anden særlig bonus, hvis vi giver alt, hvad vi ejer til de fattige. Når Jesus taler om, at vi skal samle os skatte i himlen, så handler det imidlertid heller ikke så meget om, hvordan vi skal få det i himlen, men hvordan vi lever på jorden.

Jesus taler konkret om skatten i himlen to sammenhænge. Da en rig mand spørger Jesus, hvad han skal gøre for at arve evigt liv (Matthæusevangeliet 19,16-22) og i bjergprædikenen.

Den rige mand

En rig mand spørger, hvad han skal gøre for at arve evigt liv. Der følger en ordveksling, der afklarer, at den rige mand lever et fromt liv og holder alle budene. Men Jesus siger til ham, at så mangler han kun at sælge alt, hvad han ejer og give det til de fattige - så vil han have en skat i himlen! Det er den skat, han spurgte om: Det evige liv. Det er ikke en ekstra skat ud over dette.

Jesus vil, at den rige mand skal ændre sit fokus: Han skal have blikket rettet mod det evige liv i himlen - og ikke hans pengepung. Derfor skal han sælge alt. Ikke så meget fordi, han derved kan gøre en god gerning og hjælpe mange fattige - det bliver ingen frelst af - men fordi han derved er fri til at følge Jesus, fordi han ikke længere har nogen jordisk rigdom at bruge tid på. Han har "kun" skatten i himlen tilbage at bryde sig om.

Bjergprædikenen

Det er den samme tanke, der gør sig gældende - og måske endda kommer lidt klarere frem - i Jesu bjergprædiken (Matthæusevangeliet 6,19-21) Her advarer han os imod at samle os forgængelige skatte på jorden og formaner:

"Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være."

Det handler ikke så meget om, at vi ikke har lov at have ejendom på jorden eller at vi bliver særlige fromme af at gøre godt mod fattige. Lige så lidt handler det om, at vi ved at afvise jordisk rigdom og leve i fattigdom får nogen særlige begunstigelser i himlen.

Det handler derimod om, at hvis vi samler os skatte på jorden i form af penge og materialistiske goder, så vil det være dét, som vores hjerte og iver er fyldt af. I stedet vil Jesus have os til at rette blikket mod himlen - hvis det at have et evigt liv sammen med Jesus, er det der har virkelig værdi for os, så vil det også være evangeliet, der vil fylde vores iver og hjerte.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 18.01.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også