25.08.2006 12:00 Alder: 18 yrs
Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Er jeg fortabt uden oprigtig anger?

Mit spørgsmål går ud på, hvad man gør, hvis man synder og ikke kan angre oprigtigt. Jeg tror på Jesus, og at det kun er gennem ham, vi kan få evigt liv. Alligevel er der ting i Bibelen som jeg ikke kan forstå, og sætter mig kritisk overfor. Det er ting som, at homoseksualitet er en synd. Jeg kan virkelig ikke se det forkerte i det, men mit hovedproblem er i midlertidigt mit eget sexliv med min kæreste. Vi har været i seng sammen et par gange, og det har været dejligt. Jeg kan ikke rigtigt forstå, hvorfor det er en synd, og da jeg ikke kan se det forkerte i det, kan jeg heller ikke angre oprigtigt. Samtidigt har jeg heller ikke lyst til at se det forkerte i min handling, da min kæreste og jeg har det dejligt, også når vi er i seng sammen. Nu er det så jeg for alvor bliver bange. Jeg har forstået Bibelen sådan, at man skal angrer oprigtigt for at få tilgivelse. Er jeg fortabt? Eller er der noget jeg har overset/misforstået? Hvad skal jeg gøre?

Svar:

Du rejser flere spørgsmål i dit spørgsmål. Jeg har derfor valgt at sætte fokus på fire hovedpunkter.

Hvornår er noget synd?

Jeg nyder at køre stærkt, så det må vel være rigtigt for mig. Jeg elsker at slås, så det er vel ok, at jeg jævnligt søger korporligt opgør? Vi kunne godt fortsætte listen med, hvad forskellige mennesker kan lide. Jeg håber at vi kan blive enige om, at et samfund, der alene styres af, hvad mennesker har lyst til, og kan lide, ender i kaos. Vi kan være enige eller uenige i et lands love, og her gælder det vel også, at ikke alle love er lige gode. Anderledes forholder det sig med Gud. Vi kan også i forhold til det han siger, føle os enige eller uenige. Sagen er blot den, at Gud altid har ret. Han har ikke givet nogen lov eller vejledning, for at han skulle få fordel af det, men alene til vores bedste. Han har skabt os, og ved derfor, hvad der er bedst.

Når Gud derfor siger, at seksuelt samliv hører hjemme indenfor ægteskabets rammer, så er det synd (se artiklen Hvad siger Bibelen om Sex før ægteskabet?). Skulle jeg eller nogen anden (også dig), mene noget andet, så er det forkert. Ved at dyrke sex før ægteskabet begår I synd.

Skal jeg være lydig mod Gud?

Synd er meget mere end seksuelle overtrædelser. Ingen af os kan, så længe vi lever her på jorden, leve syndfrit. Alligevel taler Bibelen tydeligt til os, at vi ikke skal lade 7 og 9 være lige. I Første Korinterbrev 6,20 siger Bibelen: "for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!" Bibelens tale er altså klar, at vi skal lade Guds ord gælde i vores liv. Vi er kaldet af Gud til at være lydige imod ham. 

Hvad er anger?

Anger er en underlig størrelse, for den er, som troen, ikke altid bundet til følelserne. Anger kan også være både falsk og sand, og nogle gange kan vi ikke skelne, om det er det ene eller andet.

Lad mig alligevel prøve at sige det enkelt: Falsk anger er der, hvor jeg fortryder det jeg har gjort på grund af konsekvenserne. Det er altså mere følgerne end handlingen, jeg ønsker ugjort.

Sand anger er, hvor jeg erkender (også på trods af mine følelser), at det, jeg har gjort er forkert, og det er mig og min lystfølelse, der er noget galt med. Jeg har derfor brug for at bede Gud om tilgivelse og hjælp til at handle anderledes.

Hvornår er jeg fortabt eller frelst?

Du spørger, om du er fortabt. Det kan hverken jeg eller noget andet menneske svare på. Jesus siger, at den, der tror på ham, er frelst. Du må derfor tage en snak med Jesus, om du tror, at han døde på korset for dine synder, om du regner hans ord for troværdige og sande, også når han taler om synd.

Sagt med andre ord. Frelsen afhænger ikke af, hvad du eller jeg mener, men af hvordan, du forholder dig til Jesus.


Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Lagt på nettet 25.08.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også