21.04.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Forfatterprofil

Hvordan forstå et afrikansk ægteskabssyn?

Jeg bor for tiden i Afrika og har mødt en mand, som jeg taler en del med om synet på ægteskabet. Vi er begge kristne og ønsker at leve efter Guds bud, men det forvirrer mig utrolig meget, at vi ser så forskelligt på ægteskabet, især tiden før ægteksabet. I 1. Kor. 7, 1 står der noget med at "det ikke er godt for en mand at røre en kvinde". Så for ham er at holde i hånd, så godt som det samme, som at have sex. Man må ikke vise følelser offentligt, ikke engang et farvel-knus ved bussen. Er der nogen Bibelsk vejledning i, hvor meget man må røre hinanden inden man bliver gift? -Hvordan kan det egentlig være, at der er sådan en forskel på synet på ægteskab rundt om i Verden? Også for kristne, der kender Bibelen og bygger sin etik og moral udfra den vejlening Bibelen gi´r. Hvordan kan vi opfatte det så forskelligt?

Svar:

Jeg har boet mange år i Afrika, og vil forsøge at svare på noget af det, du spørger om. Jeg kan meget godt forstå, at du kan blive forvirret over nogle af de regler også kristne afrikanere lever efter, når det drejer sig om syn på ægteskabet. Derfor er det helt rigtigt, som du gør, at finde ud af, hvad er der egentlig bibelsk belæg for, og hvad må betragtes som kulturelle normer uden bibelsk begrundelse.

Når vi som kristne drøfter helt grundlæggende spørgsmål som ægteskabet med mennesker fra andre kulturer er det vigtigt at være klar over følgende:

Bibelsk standpunkt trods kultur-påvirkning

1. …I alle kulturer vil der være noget, som er i strid med Guds ord – og uforeneligt med evangeliet. Vi har alle et eller andet med fra vor egen kultur som er uforeneligt med Guds ord og ordninger. Vi kan blot som eksempel nævne de vildt dyre polteraben’er, som kristne unge går med til – eller de mere eller mindre overtroiske efterlevelser om, hvad man skal bære af beklædning ved sit bryllup.

2....At ægteskabet mellem mand og kvinde er i overensstemmelse med Guds vilje. Den grundlæggende bibelske begrundelse finder vi i 1. Mosebog kapitel 2,18, “Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper” og i 1. Korinterbrev kapitel 7 vers 2-3. “Men for at undgå utugt skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand. En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru ligeså sin mand” Baggrunden for det Paulus skriver er, at i de hedenske miljøer, eller miljøer, der er påvirket af hedenske kulturer, bliver utugt/usædelighed betragtet som en betydningsløs mellemting, som kan diskuteres. Hvor usædeligheden tager overhånd – som f. eks. i mange afrikanske miljøer - bliver ægteskabet hverken monogamt eller livsvarigt, for man mister respekten både for ægteskabet og for ugift stand. Udtrykket i 1. Kor. 7, 1 om at ”røre” ved en kvinde går på det seksuelle samliv – og ikke på, hvordan man siger farvel til hinanden ved bussen.

Afholdenhed anses som umulig / urealistisk

3. I hedenske miljøer anser man det for at være umuligt at leve et normalt menneskeliv uden seksuel udfoldelse. Derfor bliver resultatet, at enten gifter man sig eller også lever man usædeligt eller gør begge dele. Derfor har man i Afrika f.eks. ikke tillid til ugifte mænd som missionærer.

4. Guds ordning med hensyn til ægteskabet er et værn mod, at hele samfundet gennemsyres af usædelighed. Nogle af de virkelig store problemer i i afrikansk kirkeliv skyldes, at usædelighed betragtes som en uundgåelig ”mellemting” som de fleste giver sig af med. Men vi kender de samme problemer i vor egen kirke med præster, som lever, som de selv vil og endda mener, at det er det kærligste. ”Det kærligste” er ikke altid det rigtige!

Afrikanske traditioner med rødder i gammelhedensk kultur

5. Der er ikke bibelsk belæg for, at to der skal giftes ikke må se hinanden før brylluppet, men det er en ret almindelig tradition i Afrika. Men man kan ikke sige, at denne tradition er bibelsk eller ubibelsk. Det er heller ikke ubibelsk ”at holde i hånd offentligt” men rigtig mange steder i Afrika anses det for at være anstødeligt. Så derfor lader unge kristne danskere i Afrika være med det, og husker samtidig på, hvad det med at ”røre” i 1. Kor 7.1 – egentlig betyder.

Der kan nævnes andre, mere ”sære” skikke i Afrika. Blandt bantufolk må en mand aldrig spise sammen med sin svigermor. Det står ikke i bibelen, og meget få afrikanere ved at dette skyldes, at stammerne tidligere var ”matriliniære” så arvegangen regnedes gennem moderen – og morbroderen var barnets nærmeste slægtning.

Der er ganske mange besynderlige skikkelse som anses for at være meget vigtige som f. eks., at en svigerdatter ikke må sidde ved siden af sin svigerfar i en bil. Disse skikke eller traditioner tillægges ofte langt større betydning end det, der står i bibelen. Der er dem, der mener, at myrderierne i Liberia og Rwanda og Burundi i virkeligheden skyldes, at kirkernes ledere aldrig har gjort op med det i kulturerne som var præget af mørkets magter!

Tiderne ændrer sig

Men på grund af globaliseringen ryger en del gamle skikke ud eller får mindre betydning, men de erstattes ofte af nyhedenske ideer fra den vestlige verden, som vi også kender.

Bibelsk vejledning

Derfor vil jeg sluttelig opfordre dig til at læse flere artikler her på JesusNet, der forklarer det bibelske syn på ægteskab og samliv – som vi må forsøge at leve efter uanset vores kulturelle baggrund.

Du får her nogle link:

Hvad betyder "Til døden jer skiller"?

Hvornår er man gift?

Står vielsesritualet i Bibelen?

Må vi have seksuelt forspil som ugifte?

Hvad betyder utugt?

Sex. Hvordan sætte grænser?


Forfatterprofil

Lagt på nettet 21.04.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også