10.11.2003 12:00 Alder: 21 yrs
Kategori: Bibelen, Menneskelivet

Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Hvordan blev folk i GT så gamle?

Hvordan kunne folk i Det gamle Testamente blive op til 1000 år gamle? Særligt i 1 Mosebog.

Svar:

Det er et godt spørgsmål du stiller - for i første omgang virker det jo helt vildt med de aldre! Jeg har dog flere bud på en forklaring.

For det første mener nogle, at aldrene ikke er år som vi forstår dem. At disse aldre enten er kortere perioder end år, eller at aldrene ikke er rigtige. Men denne forklaring tror jeg ikke på, da der jo i samme sammenhængende tekst kommer både vildt høje aldre og lavere mere normale aldre. Hvis vi altså dropper denne forklaringsmodel, hvad mulighed er der da for at forklare de høje aldre?

Når vi tænker på levealder, så tænker vi ud fra vore egne forhold; men vi må ikke glemme, at mennesket var skabt til evigt liv. Døden kom først ind i verden ved syndefaldet - som en konsekvens af syndefaldet (Paulus' Brev til Romerne 6,23). Det kan derfor tænkes, at jo mere synd et menneske omgives af og er fyldt af, jo kortere lever det...? Det fremgår i hvert fald klart af 1. Mosebog 6,3 at Gud før syndfloden bliver meget træt af synden på Jorden, og at han i den forbindelse nedsætter meneskets levealder til 120 år. Dette er stadig en meget høj alder, og Salme 90,10 siger da også, at 70-80 år er, hvad man må regne med.

Hvis vi ser på spørgsmålet med videnskabelige briller, så kan den faldende levealder forklares med, at vi (og alt andet) var skabt uden fejl. Men med tiden opstår fejl (fx ved mutationer i vores arveanlæg, DNA) og dette bevirker en lang række arvelige sygdomme og defekter, samt formodentlig også den lavere levealder. Med tiden opstår der dog en balance mellem sunde og fejlbehæftede gener, således at alderen ikke bliver ved med at falde. Denne balance opnås gennem konkurrence mellem artsfæller, således at de svageste bukker under. (Mekanismen er kendt og velbeskrevet i evolutionsteorien som: "survival of the fittest").

Et yderligere moment i denne forklaring kan være, at Jorden oprindeligt var omgivet af et vandlag (1. Mosebog 1,6-8 ) og at dette forsvandt ved syndfloden. Da dette lag beskyttede mod kosmisk og UV stråling, så har det bl.a. bevirket, at mutationer opstod langsommere. Vi ved nemlig at strålingen fra solen kan fremkalde sådanne. Dette stemmer med, at det netop er i perioden lige efter syndfloden, at skredet i levealder sker.

Jeg håber at disse tanker kan hjælpe dig!


Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Lagt på nettet 10.11.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også