22.01.2002 12:00 Alder: 22 yrs
Kategori: Bibelen, Menneskelivet

Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Er vi skabt som vegetarer?

I 1. Mosebog står der, at mennesket skal herske over dyrene og at vi skal leve af bær, frugt og grønt, mens alle dyrene skulle leve af græs, også de vilde dyr. Kan det tænkes at dyr har ændret udseende, gennem generationerne siden syndefaldet og ikke er skabt med store skarpe hjørnetænder og lange kløer, der med lethed kan flænse en ko? Når man tænker på "naturens orden", som den jo er i dag (katten jager musen, ulven jager katten, løven jager ulven osv.) så synes den ideel for os alle, for hvis vi mennesker og dyr skulle indrette os efter hvad vi er skabt til, så ville jorden da hurtig blive overbefolket ? Er det mon derfor, at der er 10 andre planeter i vort solsystem, eller hvad ?

Svar:

Jeg er overbevist om, at det er, som du skriver: "...dyr har ændret udseende, gennem generationerne siden syndefaldet og ikke er skabt med store skarpe hjørnetænder og lange kløer, der med lethed kan flænse en ko." Netop ud fra ordene i 1. Mos 1,29-30.

Det er rigtigt, at det fra vores nuværende synsvinkel vil give nogle problemer med overbefolkning! Men hvordan Guds oprindelige vilje med livet uden død skulle reguleres, det kan vi nok ikke sige noget om ud fra vores forståelse af verden som den blev efter syndefaldet. Det der regulerer bestandes størrelse nu er jo mængden af tilgængelig føde, sygdomme og rovdyr.

Jeg tror, at Gud på en eller anden måde selv ville have reguleret antallet af mennesker og dyr. Sandsynligvis ville vi blot blive ufugtbare, når der var nok. Hans befaling lød jo på at blive frugtbare og opfylde Jorden (ikke overfylde den!). Altså er Hans befaling om, at vi og alle andre levende væsner skulle være frugtbare knyttet til formålet: at opfylde jorden. Det er meget rimeligt at forstille sig, at frugtbarheden forsvandt, når den havde tjent sit formål. Men det kom jo til at gå ganske anderledes.... Jeg tror ikke, faktisk ud fra de samme ord om at opfylde Jorden, at løsningen skulle være også at indtage andre planeter, det vrimler jo heller ikke ligefrem med egnede planeter!!

Efter syndefaldet og syndfloden kom Herren med en meget vigtig udtalelse i forbindelse med dit spørgsmål 1. Mosebog 9,3: "Alt, hvad der rører sig og lever, skal I have til føde. Jeg giver jer det alt sammen, ligesom jeg gav jer de grønne planter." Fra da af har vi lov til at spise kød.

Grunden til at Gud ændrede sin orden på dette punkt tror jeg er, at efter syndefaldet og syndfloden, så var forholdene på Jorden ændrede, således at der med tiden ville komme fejl i vore gener, og med tiden ville vi få brug for at spise kød for at kunne leve ordentligt.

Af de 20 aminosyrer, som alle proteiner er opbygget af, kan vi ikke selv danne en del, de kaldes derfor de essentielle aminosyrer. Disse aminosyrer skal vi have gennem vores kost, ellers bliver vi syge. Nogle af disse aminosyrer findes kun i meget ringe mængde i planter, det er derfor meget svært at få nok af dem, hvis man er vegetar.

Derfor kan man ikke bare spise plantekost og holde sig sund, det kræver ihvertfald, at man sætter sig grundigt ind i, hvilke ting man skal spise, for at sørge for alligevel at få nok af disse aminosyrer. Det er blandt andet nødvendigt at spise ret store mængder, hvilket igen er en grund til ikke at prøve at opfostre børn på vegetarkost alene. Der findes helt sikkert mange gode bøger om emnet, hvis man ønsker at kende til detaljerne, min viden på området er helt overordnet.

Alt i alt er det med kødet nok lidt som et plaster på såret, ligesom Gud også gav Adam og Eva tøj, da de blev udvist fra Paradiset.

Håber det gav dig svar!


Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Lagt på nettet 22.01.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også