08.10.2001 12:00 Alder: 23 yrs
Kategori: Gud, Kristenlivet, Troen
Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Kan Gud altid tilgive?

Hvad nu hvis man har begået en synd som man virkelig fortryder og ikke vil gøre igen, men man gør det op til flere gange? Kan Gud altid tilgive, og kan han hjælpe een med at holde op?

Svar:

Tak for dit spørgsmål, som du helt sikkert ikke er alene om at kæmpe med. Mange af os har hørt om, at hvis vi "synder med vilje", er der ikke længere tilgivelse for synd.

For nu at tage det rigtigt alvorlige først: Den eneste synd, der ikke er tilgivelse for, er den synd ikke at tro på Jesus. I Johannes-evangeliet kap 16 vers 9 siger Jesus netop dette helt tydeligt og præcist. Den synd begår man, så vidt jeg kan se, hvis man bevidst nægter at tro på Jesus og hans frelsesværk for os. Så står man alene med sin synd over for Gud, og så hverken kan eller vil han tilgive et menneske. For Gud har knyttet tilgivelsen til Jesus.

Den samme Johannes skriver i sit første brev, at hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi Gud til en løgner (kap 1 vers 10). Det vil sige, at hvis vi ikke vil indrømme vores synd og dermed indrømme, at vi har brug for Guds tilgivelse, kan vi heller ikke få den.

Men det er jo netop ikke din situation. Du ved, du har syndet og at du har brug for tilgivelse. Og så er der trøst i det, Johannes skriver lige oven over (Johannes' Første Brev kap 1 vers 9): "Hvis vi bekender vore synder, er Gud trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed." Der er ingen betingelser knyttet til dette. Ingen betingelser om at være tilstrækkeligt ked af sin synd eller om at love og holde aldrig at begå synden igen! Og det er jo, fordi Gud kender os. Han ved, at der er mange synder, vi ikke kan lade være at begå, simpelthen fordi vi er syndere og ikke kan blive andet, så længe vi lever på jorden.

Hvis vi læser videre i Johannes Første Brev, skriver han i kap 2 vers 1: "Dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus den retfærdige." Gud vil gerne at vi skal holde op med at synde. Men han ved også at vi ikke kan lade være. Og derfor er Jesus vores eneste redning. Men han er også redning nok. Igennem Bibelen er det klart, at det kan lade sig gøre at vokse som kristen, så der er nogle synder, vi kan "vokse fra" at gøre, så at sige. Men det er en langsommelig vækst. Og vi kan aldrig knytte vores håb om frelse til det. For vi vokser aldrig så langt i det, så vi når frem til at blive syndfrie.

Så trøst dig med det, at Jesus' tilgivelse er nok for din synd også når du kommer for 117. gang. Og bed Gud om hjælp til at modstå fristelsen næste gang, den kommer. Han hører din bøn og vil hjælpe dig med det, selvom det måske ikke sker så hurtigt, som du gerne vil.


Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Lagt på nettet 08.10.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også