05.02.2009 12:00 Age: 13 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Var der 12 eller 13 disciple?

Min ven og jeg vil meget gerne vide noget om antallet af de 12 apostle. I Markusevangeliet 3,16 står der 12 navne, og i Lukasevangeliet 6,14 står der også 12 navne. Navnene er bare ikke helt ens. Markus nævner Thaddæus, og Lukas nævner Judas, Jakobs søn. Har der så været 13? Eller hvorfor er de ikke enige?

Svar:

Både Matthæus (10,3) og Markus (3,18) kalder ham Thaddæus, men Lukas (6,16) bruger navnet Judas, Jakobs søn.

Problemet er i nyere tid ofte forklaret på den måde, at selve antallet 12 ikke skal forstås bogstaveligt, men symbolsk. Og så har evangelisterne blot at pædagogiske årsager nævnt 12. Men altså ikke helt de samme 12. Imidlertid er den enkleste og mere sandsynlige løsning på problemet, at Judas, Jakobs søn, er den samme som Thaddæus. Man må så forstå Thaddæus som et tilnavn, som også blev brugt.

Nogle vil indvende, at det er rent gætteri. Det er så meget sagt, men det er ikke forkert, at man ikke har en kilde, der entydigt angiver, at Thaddæus er identisk med Judas, Jakobs søn.

Men konklusionen er sandsynlig - dels var det ikke ualmindeligt, at have mange navne dengang; dels så var der en ganske indlysende årsag til, at Judas, Jakobs søn, og derfor også hands meddisciple, på det tidspunkt hvor evangelierne blev affattet måske er holdt op med at bruge navnet Judas (nemlig fordi han ikke ville forveksles med Judas Iskariot).

Derudover kan man selvfølgelig argumentere på den måde, at hvis Bibelen taler sandt, og der var 12 apostle, så er det nærliggende at antage, at variationer i navne skyldes, at en person havde flere. Den sidste støtte for teorien er, at antagelsen om at Judas og Thaddeus kirkehistorisk set går langt tilbage.

Se også dette svar:

Hvad ved vi om disciplene?


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 05.02.2009

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også