26.03.2009 12:00 Age: 13 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Hvorfor konfirmation?

Hvorfor har vi konfirmation i den danske protestantiske kirke, er det ikke et levn fra katolikkerne? Er dåben i sig selv ikke nok? for så kunne vi jo lige så godt indføre voksendåb, hvis dåben alligevel skal bekræftes af en selv når man bliver ældre?

Svar:

Nej, den danske folkekirkes konfirmationspraksis er isoleret set ikke et levn fra den katolske kirke. Konfirmationen blev først indført ved lov i 1736, det vil sige 200 år efter reformationen, fordi danskere i almindelighed vidste alt for lidt om kristendom. Indtil for 100 år siden, det vil sige i 1909, var konfirmationen ikke bare obligatorisk for alle, men også en forudsætning for at opnå almindelige borgerrettigheder. Var man ikke konfirmeret kunne man fx ikke blive gift; var man ikke konfirmeret inden sit 19. år kunne man sågar straffes.

Og dog. Når det er sagt, så er der alligevel noget om det. En konfirmationslignende praksis fandtes også forud for reformationen. Den udsprang af oldkirkelige dåbsskikke, hvor selve dåbshandlingen efterfulgtes af en håndspålæggelse, hvormed barnet modtog Helligånden. Med tiden blev disse to handlinger løsrevet fra hinanden, så håndspålæggelsen med Helligåndsmeddelelsen først fulgte, når den døbte var blevet teenager.

Det førte til, at denne håndspålæggelse, konfirmationen, blev ét af de syv sakramenter. Martin Luther tog skarpt afstand fra konfirmationen som et nødvendigt supplement til dåben. Han lærte derimod, at dåben i sig selv er nok; den skal ikke følges op af konfirmationen for at være fuldendt.

I stedet var han tilhænger af, at man brugte konfirmationen til at besinde sig på sin egen dåb og til at modtage oplæring i den kristne tro, hvilket blandt andet førte til, at han skrev flere bøger til formålet. Blandt andet den lille katekismus, der er en del af folkekirkens bekendelsesskrifter. Den danske kirkes konfirmationspraksis er altså hverken ubibelsk eller uluthersk.

Så svaret på den anden del af dit spørgsmål bliver: Jo. Dåben er i sig selv nok. Konfirmationen er som sådan ikke nødvendig. Dåben er gyldig uanset hvad, og det er ikke nødvendigt at bekræfte den. Konfirmationen er da heller ikke nogen hellig handling, men et udtryk for, at man er blevet oplært i og forstod den kristne tros grundsandheder. Tidligere var det ikke nok at knæle ved alteret og modtage menighedens forbøn - forud for det gik en slags eksamination, som det var muligt at dumpe, hvor hver enkelt konfirmand blev hørt i kristendommen.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 26.03.2009

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også