03.08.2006 12:00 Age: 16 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Hvor kom døde hen i GT?

Hvor kom man hen, når man døde efter syndefaldet, hvor der blev en kløft fra menneskene til Gud, og indtil Jesus døde for vores synder og genoprettede forbindelsen til Gud? Man kunne jo ikke komme i Himlen, eller kunne man?

Svar:

I første omgang kan man forstå spørgsmålet i retning af, hvilke forestillinger der findes om livet efter døden i Det Gamle Testamente (GT). Dernæst kan man besvare spørgsmålet ud fra hvad vi må regne med, der skete med de døde i Det Gamle Testamente i lyset af Det Nye Testamentes (NT) forståelse.

  1. Der findes i Det Gamle Testamente ikke umiddelbart noget, der tyder på, at israelitterne har haft en opfattelse af en Himmel, hvor man kom hen efter døden, hvis man ellers havde gjort sig fortjent til det. Til gengæld tales der nogle steder om et "dødsrige", sheol, og i det hele taget er spørgsmålet om liv og død et afgørende tema i Det Gamle Testamente (se svaret Hvordan er synd "at gå fejl målet"? Overordnet set forstås sheol i bund og grund nok bedst som en beskrivelse af den fysiske død - det vil sige som en tilstand, snarere end et sted - og ikke umiddelbart som en parallel til Helvede, forstået som den evige fortabelse, som NT taler om. NT har dog en parallel opfattelse af et dødsrige, se hertil svaret Hvad lavede Jesus i Dødsriget?", der også kommer ind på forskellen på begreberne dødsrige og Helvede.
  2. Du har ret i, at adgangen til Himmelen blev åbnet, idet Jesus Kristus sonede vores synder på korset. Han købte og betalte adgangsbilletten med sit eget liv, kan man sige. Men det betyder ikke, at mennesker, der levede før Jesus ikke kunne blive frelst og komme i Himmelen. Dét, som Jesus gjorde på korset, galdt nemlig alle mennesker - også de, der levede årtusinder før Ham. Du kan læse mere om dette i svaret Fandtes der frelse i Det Gamle Testamente?

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 03.08.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også