04.01.2006 12:00 Age: 16 yrs
Category: Jesus-rel, rel-Jul

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Hvilke gener havde Jesus?

Eftersom Jesus var et menneske af kød og blod her på jorden, må han også have båret rundt på nogle gener. Men hvis gener havde han så? Han kan jo højst sandsynligt ikke have haft nogen efter sin himmelske far, så har han båret rundt på nogle fra Maria og Josef?

Svar:

Jesu DNA-profil et gætværk

Det er et godt spørgsmål. Og vanskeligt. Personligt mener jeg, det ligger lige for at antage, at Jesu gener på mødrene side naturligvis var Marias. Til gengæld virker det usandsynligt, at han skulle have Josefs gener i sig, taget den bibelske beretning i betragtning. Et rimeligt svar på dit spørgsmål ville derfor være: Gud sørgede for, at Jesus også genetisk lignede ethvert andet menneske. Hvordan Jesus DNA-profil så ud, og hvorvidt den matchede Josefs eller kun Marias, kan imidlertid aldrig blive andet end gætværk.

Menneske og Gud - ingen fornuftig forklaring

Men skal jeg være helt ærlig, så kan jeg ikke give dig et tilfredsstillende eller udtømmende svar udtrykt i videnskabelige termer. Jeg er ikke biolog med speciale i genetik, men jeg tror faktisk ikke, det ville have nyttet stort, hvis jeg var. Selv om en biolog sikkert ville kunne sige en masse fornuftigt om genetik og arvemasse, så ville der ikke kunne gives en fornuftig, videnskabelig forklaring på, hvordan Jesus kunne være helt menneske, når han ikke havde en jordisk, biologisk far.

Guds hemmelighed

Det spidsfindige spørgsmål om arvemasse, som du rejser, er sådan set kun en lille facet af et langt større og mere vanskeligt spørgsmål: Hvordan kunne en jomfru føde et sandt menneske, der også var sand Gud? Den eneste forklaring, vi får i Bibelen, er, at Jesus blev undfanget ved Helligånden (se Matthæus evangeliet kapitel 1,28-25 og Lukas evangeliet kapitel 1,35). Egentlig er det et meget klart svar: Maria blev gravid ved Guds indgriben; men det er også et svar, der strider mod al menneskelig fornuft. Maria er den første til at undre sig over, hvordan det skulle kunne lade sig gøre, at hun skulle blive gravid uden at være sammen med en mand – men hun accepterer, at “intet er umuligt for Gud” (Lukasevangeliet kapitel 1,37).


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 04.01.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også