29.05.2013 12:00 Age: 9 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Hvad er en apostel?

Jeg kommer i Indre Mission, og har aldrig rigtigt beskæftiget mig med apostle, og hvad de i grunden er for nogen. I Bibelen omtales nogle apostle, men hvad betyder betegnelsen apostel og findes de også i dag?

Svar:

Ordet apostel er græsk og betyder "udsending", men indholdsmæssigt er er ligeså meget tale om en "talsmand" - en, som taler i en andens sted, som om denne selv talte. I kristen sammenhæng bruges ordet om de 12 af Jesus' nærmeste disciple (minus Judas Iskariot) samt om Paulus. Du kan eventuelt læse mere om de tolv disciple i artiklen Hvad ved vi om Jesu' disciple?

Blandt de første kristne hang apostlenes autoritet uløseligt sammen med Jesu autoritet. Det var dem, som var kronvidnerne til hans undervisning, liv, død og opstandelse, så de var de vigtigste bærere af overleveringen om Jesus efter hans himmelfart.

Samtidig havde Jesus selv udvalgt dem til at være sine officielle udsendinge og apostle. Han havde ligefrem givet dem myndighed til at tale på sine egne vegne: ”Den, der hører jer, hører mig…” (Lukasevagneliet 10,16). Det betød at apostlene havde en enorm autoritet. Hvad en apostel sagde havde samme gyldighed, som havde Jesus sagt det selv. Det er derfor, vi kan møde udtryk som, at de første kristne hold fast ved ”apostlenes lære” (Apostlenes Gerninger 2,42).

Apostlenes autoritet var en afledet autoritet, den kom ikke fra dem selv, men gik tilbage til Jesus, men netop derfor blev den også anerkendt.

Ud over apostlenes missionsvirksomhed, som blandt andet Apostlenes Gerninger vidner om, så er Det Nye Testamentes skrifter alle forfattet af én af de tolv apostle.

Der har ikke været flere apostle efter de tolv; det var et enkeltstående tilfælde, da Jesus udpegede de 12 apostle, så der kommer heller ikke flere.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 29.05.2013

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også