20.09.2004 12:00 Age: 18 yrs
Category: daab-rel

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Hvad er "Dåbens nåde"?

Mit spørgsmål er- Hvad er dåbens nåde? Man hører og læser meget tit den slags nåde nævnt. Er det i virkelighed en bibelsk ting, eller betegnelse? Jeg håber på et fyldestgørende svar, jeg vil meget gerne finde ud af det.

Svar:

Det er rigtigt, at udtrykket »dåbens nåde« ofte optræder i både forkyndelse og opbyggelige tekster. Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at alle dermed ved, hvad det begreb egentlig dækker over. Det håber jeg at kunne forklare for dig i det følgende.

Ordene »dåbens nåde« findes vist ikke ordret i den sammensætning i Bibelen. Det gør imidlertid ikke begrebet ubibelsk. Når man bruger udtrkket, henviser man i virkeligheden til alt, hvad der i Bibelen siges om dåben og den nåde, som den både udspringer af og lader os få del i. Til sammenligning bruger vi ofte ordet »treenigheden,« der heller ikke forekommer i Bibelen. Men ligesom ordene »dåbens nåde« udtrykker det en bibelsk sandhed.

Dåbens rolle

I brevet til Titus står der, at Gud frelste os, ”ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser, for at vi, gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv.” (Tit. 3, 5-7)

Her siger Paulus direkte, at dåben bevirker, at vi bliver retfærdiggjorte af nåde. Derfor betegner vi også ofte dåben som et nådemidddel. Det skal forstås helt bogstaveligt sådan, at dåben er et middel, – et instrument, om du vil – som Gud bruger, for at vi kan få del i hans nåde, dvs. at vi kan få syndernes forladelse, løfte om evigt liv og blive med-lemmer på Kristi legeme.

Når vi taler om »dåbens nåde«, er der derfor ikke tale om en bestemt slags nåde i forhold til, når ordet nåde ellers anvendes. Med udtrykket »dåbens nåde« sættes der blot særlig fokus på dåbens rolle i forhold til den nåde, som Gud viser os. Udtrykket henviser ikke blot til, hvad der sker i dåben, men i høj grad også til det nye liv efter dåben.

Et nyt liv

Fx har du sikkert hørt udtryk som »at leve i sin dåbs nåde« eller »at vende tilbage til sin dåbs nåde.« Og det er måske endda i denne sammenhæng, udtrykket oftest bliver brugt. Det hænger sammen med, at dåben ikke bare er noget der sker på en bestemt dato og et bestemt klokkeslæt. Dåben har nemlig konsekvenser for resten af vores liv og vores livsførsel. Når vi bliver døbte, starter et helt nyt liv. Paulus kalder dåben for et bad og udtrykker at der er tale om en renselse. Vi får del i syndernes forladelse og bliver rensede fra synd. Men – og det er vigtigt! - det betyder ikke, at vi bliver syndfrie, men at vi skænkes tilgivelsen, så synden ikke bliver tilregnet os straf. Et liv i dåbens nåde er samtidig et liv i stadig kamp mod synden og et liv, hvor vi igen og igen må angre, bekende og bede om tilgivelse, som Gud har givet os mulighed for. Hvis vi gør dette, så forbliver vi i dåbens nåde.

Det er vigtigt at understrege, at man ikke automatisk bliver frelst af dåben. Troen hører med.

Nogle mennesker bliver i dåbens nåde hele livet igennem – dvs. at de fra deres dåbsdag lever livet i tro på Guds løfter og tager imod det evangelium, som rækkes dem i dåben. Men, der er også mennesker, der vender Gud ryggen og holder op med at tro på ham. Deres dåb frelser dem ikke, hvis ikke de vender tilbage til deres dåbs nåde – som vil sige at leve et liv i troen på Guds kærlighed og tilgivelse. Det betyder ikke, at det er nødvendigt at blive døbt igen - dåben er gyldig én gang for alle, Gud gav os det nye liv i dåben - det er så bare op til os, om vi vil leve det liv - i vor "dåbs nåde" .

Jeg håber, det var svar på dit spørgsmål. Ellers er du velkommen til at spørge igen.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 20.09.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også