22.12.2011 12:00 Age: 11 yrs
Category: rel-Jul

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Er Jesus et uægte barn?

Da Jomfru Maria og Gud undfangede Jesus, var Jomfru Maria ikke gift med Josef. Det blev de først efter at undfangelsen var sket. Men siden Jesus ikke er Josefs barn vil det vel gøre Jesus til et uægte barn da Jomfru Maria har ligget i med en anden mandelig person/Gud. Men som der står i Femte Mosesbog Kapitel 23 værs 2: "Ingen, der er født i blandet ægteskab, har adgang til Herrens forsamling. Selv hans efterkommere i tiende slægtled får ikke adgang til Herrens forsamling." Så undrer mig over, hvordan Bibelen ser på, at Jesus er født som et uægte barn i Guds øjne, hvis man følger de gamle moses bøger.

Svar:

Du går ud fra, at Jesus må være et "uægte" barn, da han jo - ganske rigtigt - er født uden for ægteskabet. Dernæst spørger du, hvordan Bibelen forholder sig til, at Jesus er "uægte" med en henvisning til et vers fra Det Gamle Testamente.

Ingen uægte børn

Lad os først tage fat i spørgsmålet om, at Jesus er et "uægte" barn. Jeg synes ikke, det er en hel rimelig konklusion:

For det første, så er der betegnelsen "uægte børn". Det er i sig selv en problematisk betegnelse, da der ikke findes børn, der ikke er ægte. Måske findes der uægte forældre, men det er en anden snak. Det er under alle omstændigheder en ubibelsk tankegang at nogle skulle være mindre værd end andre blot fordi, de er født uden for ægteskab.

At børn fødes til ulige tilværelser er en anden sag. De par gange der nævnes "uægte børn" i Bibelen handler det da heller ikke om ens fødselsforhold, men om at have et forkert forhold til Gud som far.

Jesus ikke uægte

For det andet, så var Jesu undfangelse i forvejen lidt ud over det sædvanlige, og Bibelen siger selv, at Maria var jomfru, da hun fødte Jesus. Så hun lå ikke i med en anden på den måde, som du sikkert forestiller dig det. Det er ikke noget, vi kan fatte med den menneskelige forstand, men må blot sige som englen sagde til jomfru Maria: "Intet er umuligt for Gud" (Lukasevangeliet 1,37) Derfor var Jesus heller ikke "uægte" i den forstand, at Han ikke var et produkt af udenomsægteskabelige forbindelser.

Intet bibelsk belæg

Bibelen problematiserer intetsteds det forhold, at Jesus blev født af en ugift pige. Der står heller ikke noget om, at andre mennesker rev Jesus i næsen, at han skulle være "uægte".

Og så er der lige den med verset fra Femte Mosebog 23,2, som du henviser til. Det har ikke umiddelbart noget med sagen at gøre, da det her handler om børn af forældre som er gift, men hvor den ene ikke er jøde. Verset giver intet belæg for, at Jesus skulle være "uægte" ligesom det heller ikke siger noget om konsekvensen af at være det.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 22.12.2011

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også