18.03.2009 12:00 Age: 12 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Omsorg for flere

Er kristne bedre til at vise omsorg for andre? Det tror jeg desværre ikke. Men de burde være det! Ikke fordi de er bedre mennesker, men fordi de selv har oplevet den største omsorg noget menneske kan få: Guds kærlighed og tilgivelse.

Kristus (Thorvaldsen)

I weekenden 13-15 marts, var mere end 1000 mennesker samlet til lederkonference i Indre Mission. Temaet var "Omsorg for flere": Hvordan bliver vi bedre til at favne og rumme hinanden - både som enkeltpersoner og som kirkelige fællesskaber?

Og hvorfor går Indre Mission op i den slags? Fordi alle kristne er kaldet til at have Jesus som sit personlige forbillede.

Konferencens logo var baseret på Thorvaldsens Kristus, som han står i Københavns domkirke og rækker sine åbne hænder frem. Et stærkt billede på Guds omsorg for os mennesker.

Læser vi om Jesu liv - hvad han sagde og gjorde i den tid, han gik rundt i det daværende Israel - så ser vi en Jesus, som gjorde hvad han sagde. En Jesus, hvor både ord og handling talte samme sprog. Kærlighedens og omsorgens sprog.

Han talte Guds ord til mennesker. Men han viste det også i praksis. Han gav folk noget at spise. Han helbredte. Han trøstede og opmuntrede. Han forkyndte tilgivelse og han gav den selv ved at ofre sit liv. Ikke alene for dem som han dengang gik sammen med. Men for alle mennesker til alle tider.

Når jeg i dag kalder mig kristen, så er det ene og alene fordi jeg i dag er omsluttet af den samme omsorg fra Jesus. Jeg får lov til at regne med den tilgivelse som Jesus skaffede. Og jeg får lov til at erfare noget af den samme kærlige omsorg fra Jesus, som mennesker oplevede den gang. Og det er endda helt uden fortjeneste.

Som Jesus viste omsorg for flere, sådan skal vi også gøre det. Jesus viser vejen og sætter standarden. Og derfor bør enhver kristen også have en høj standard for omsorg. For livet skal hænge sammen med troen. Jeg skal hænge sammen med Jesus.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 18.03.2009

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også