16.11.2011 12:00 Age: 9 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Ole Sohns omvendelse

Tidligere Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn var en gang kommunist. En fortid, som han siden har taget afstand fra og beklaget som en fejltagelse. Alligevel er der mange som mener, at man ikke kan se bort fra fortiden og at Ole Sohn ikke har gjort nok for at overbevise om sin omvendelse.

Ole Sohn på hovedet

Foto: Thomas A.

Jeg kender hverken Ole Sohn eller hans historie nok til at kunne blande mig i den debat. Men det er en sag, som viser hvor svært det er at løbe fra en fortid, og hvor svært det er at overbevise andre om, at man har skiftet holdning og i dag står for noget andet. Vi er som regel meget mistroiske, når vi møder mennesker, som siger, at de har forandret sig. Især hvis det er mennesker, som vi ikke har sympati for og er uenige med.

Men forandring er mulig. Omvendelse er en realitet. Hele Jesu liv og hans forkyndelse gik ud på, at mennesker skulle omvende sig. Skulle tage afstand fra deres fortid og begynde et nyt liv. Kristendommen handler grundlæggende om forandring. Ikke bare om at skifte mening, men om at blive et helt nyt og anderledes menneske.

Det er imidlertid ikke en forandring vi selv kan klare. Og her er det at parallellen til Ole Sohns historie nok glipper. Jesus sagde nemlig: For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt (Mattæus 19, 26). Den virkelige grundlæggende forandring af et menneske er kun mulig dér hvor Gud for lov at gribe og skabe noget nyt. Og her taler vi ikke om politiske overbevisninger, men om, at blive tilgivet for alle sine synder, få slettet sin fortid og sætte kursen mod evigt liv.

Og så kan det godt være at, der er nogle som tvivler på oprigtigheden i din omvendelse (måske endda også dig selv), men i Guds øjne er den helt og aldeles sand og ægte fordi den er baseret på Jesu liv og ikke på dit eget.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 16.11.2011

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også