09.11.2011 12:00 Age: 9 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Mortensaften

Den 10. november er det Mortensaften. Men hvem er denne Morten? Og hvorfor skal det hvert år gå ud over hundredtusindevis sagesløse ænder, at han har fået sin egen dag?

Historien bag Mortensaften tager sin begyndelse for 1640 år siden. I 371 blev den fromme Martin, der havde travlt med missionsarbejde i Gallien, mod sin vilje udpeget til at blive biskop. Da man kom for at hente ham, så han kunne blive indsat, vil historien vide, at han gemte sig i en gåsesti for at slippe for æren.

Men gæssene lavede så meget larm, at nægteren blev fundet og dagen efter, den 11. november 371, indsat som biskop i Tours hvadenten han ville eller ej. Og så skulle den gode Martin have set sit biskoppelige snit til at hævne sig over gæssene ved at forlange, at de hvert år på årsdagen for sin indsættelse skulle slagtes og fortæres.

En udbredt skik

Martin af Tours blev senere helgenkåret, og der går mange flere historier om den ydmyge mand, men ingen er så kendte som den, der ligger bag Mortensaften. At spise gås på aftenen før Mortensdag - eller på anden vis markere dagen - er udbredt i hele Europa og går i Danmark helt tilbage til før 1600-tallet. I vores dage er det så bare blevet de lidt billigere ænder, der går ud over.

Den anden Martin

At en helgenfejring har overlevet som en forholdsvis stærk tradition i Danmark efter næsten 500 år, hvor helgendyrkelsen ellers er fortrængt efter reformationen ikke så mærkeligt, som det umiddelbart kan virke: Den 11. november er nemlig også Luthers dåbsdag, han fik sit fornavn efter Morten Bisp, som Martin af Tours blev kendt som, og det har sandsynligvis legitimeret at fortsætte den traditionelle indtagelse af stegt fjerkræ.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 09.11.2011

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også