26.08.2009 12:00 Age: 11 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Hvad er et menneske værd?

Når Bibelen taler om min værdi som menneske, så handler det ikke om hvad jeg kan og hvad jeg dur til, om mine evner eller ressourcer. Det handler heller ikke om mine holdninger, min religion eller kultur, uanset hvor fremmed den er.

Baby i kurv

© iStockphoto.com / jgroup

Alle taler om værdier. I forbindelse med aktiv dødshjælp, flygtningeasyl, burkaer, bederum på skoler, abort, danskhed osv. Men vi får sjældent at vide hvor vi henter værdierne fra eller hvad de bygger på.

Når Bibelen taler om min værdi som menneske, så handler det ikke om hvad jeg kan og hvad jeg dur til, om mine evner eller ressourcer. Det handler heller ikke om mine holdninger, min religion eller kultur, uanset hvor fremmed den er.

Min værdi bygger alene på dette, at jeg er skabt og villet af Gud. At jeg er et produkt af hans fantasifulde kærlighed. Kronen på hans fantastiske skaberværk.

Det betyder, at hverken jeg selv eller andre menneske kan lægge noget til eller trække noget fra min værdi. Ingen kan tage min værdi fra mig. Og jeg kan ikke engang selv skabe eller ødelægge min værdi. Fordi min værdi bygger på noget udenfor mig selv, noget jeg ikke selv har indflydelse på og ikke er herre over, nemlig det faktum, at jeg er villet, skabt og elsket af Gud. Min værdi er givet mig af Gud.

At menneskets værdi bygger på noget udenfor os selv betyder også, at ingen mennesker er mere værdifulde end andre. Ingen har mere ret til livet end andre. For livet er en gave vi alle har fået af den samme Gud. Min værdi er en gave – en gave, som jeg deler med ethvert andet menneske i verden. Uanset tro, kultur, farve, køn, alder, evner eller helbred.

Bibelens værdisyn er dette, at ethvert menneskeliv er uendeligt værdifuldt – fordi ethvert menneske er skabt af Gud.

Derfor kan jeg aldrig gå ind for aktiv dødshjælp.

Derfor kan jeg aldrig acceptere fri abort.

Derfor kan jeg aldrig billige afvisning af nødlidende og syge mennesker.

Derfor kan jeg aldrig tolerere dødsstraf

Derfor kan jeg aldrig respektere hån, løgn, bagtalelse, snyd, hovmod osv.

Og netop derfor har jeg brug for Guds tilgivelse og forvandling.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 26.08.2009

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også