04.01.2011 12:00 Age: 10 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Gud bevare Danmark

Dronningen sluttede igen sin nytårstale med ordene "Gud bevare Danmark". "Nå ja, det gør hun jo altid," kan man sige, ”det er sådan et generelt fromt ønske!" Jo, men for mig at høre, lå der måske noget mere konkret i dette ønske. Hendes majestæt talte om krise og værdier.

Det er krise, når de materielle værdier bliver mindre. Det bagatelliserede dronningen på ingen måde. Men hun fremhævede, at det er endnu større krise, hvis de holdningsmæssige værdier bliver mindre! Hun sagde:

"Kriser og vanskelige tider har Danmark kendt mange af i tidens løb, men vi er sammen kommet igennem dem, og alle har været med.

Men er der i disse år tegn på, at vi er blevet mere egoistiske, at vi er blevet tilbøjelige til først og fremmest at kræve ind og sikre os, at vi hver især får det vi selv mener at have krav på? Er vi ved at blive mistroiske overfor hinanden og tillægge hinanden mindre pæne motiver?

Så er det ikke alene en økonomisk krise vi befinder os i, så er det vore holdninger, der er ved at komme i skred. Det er en krise, der kommer snigende og som kan forgifte vort forhold til hinanden. Så er vi ved at sætte noget over styr, som kan være uopretteligt."

Dronningen ser vores fællesskab som en stærk dansk kvalitet - en enorm værdi. Men også som en værdi, der i disse år angribes af vores egoisme og mistro overfor hinanden. Jeg kan ikke andet end give hendes majestæt inderlig ret.

Den store trussel

Nogle aviser har angrebet hende for ikke at omtale terror-truslen. "Typisk" tænkte jeg: "De ser mere efter, om hun taler om at vi skal beskytte os selv mod fjender udefra, end de ser efter, om hun taler om, at vi måske er ved at blive vore egne fjender".

Her tænker jeg nok videre end det dronningens tale direkte lægger op til. Men det vil jeg så fortsætte med. Jeg tror nemlig, at vi danskere er en betydelig større trussel mod Danmark, end de fanatiske muslimer er. Vores tiltagende materialisme og egoisme og ligegyldighed overfor de dybere værdier i tilværelsen er ved at æde Danmark op indefra. Det er den egentlige krise og den egentlige trussel. Selvfølgelig er fanatisk islam og dens terror en trussel, vi skal tage alvorlig og gøre noget ved. Men den er ikke nær så farlig som den indre værdikrise. Falder det danske samfund en dag fra hinanden, skyldes det ikke udefra kommende terrorister - men indvendigt forfald. 

Vejen frem

Det er de kristne værdier, der engang skabte det danske samfund. Og det vil bestå som et sundt samfund i den ustrækning, det holder fast ved disse værdier. Al erfaring viser, at man ikke i længden kan praktisere at leve efter nogle værdier, man kun har som udvendige normer og arvegods. Der må en indre motivation til. Det er denne motivation, der er på retur i os danskere. Vejen frem er at vende tilbage. At vende tilbage til ham, hvorfra den sande kærlighed og det sunde fællesskab stammer: den levende Gud.

Godt nytår! Gud bevare Danmark!  


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 04.01.2011

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også