23.02.2007 12:00 Age: 13 yrs
Forfatterprofil

Er du åndssvag - eller hvad føler du?

Vreden var massiv, da TV2 afslørede chokerende billeder fra et behandlingshjem for psykisk handicappede i dokumentarprogrammet: ”Er du åndsvag?” Jeg synes, vi skal holde gryden i kog. Lad vreden og forargelsen syde og boble, for der er mange svage i vort samfund, der ikke kan tale deres egen sag, og ikke har muligheden for at bevise deres værd og ikke har et ydre, der vækker vore varme følelser. Vi danskere kan godt li´ at se på os selv som et af de samfund i verden, der sætter det enkelte menneskes frihed og ret til et værdigt liv meget højt. Det føler vi i hvert fald vi gør…

Nyfødt

Hele familien Danmark fløj op af sofaen og fik aftenkaffen i den gale hals, da TV2 med skjult kamera viste hvor ydmygende og respektløs en behandling psykisk handicappede udsættes for. Det er helt uhørt og uacceptabelt i et civiliseret samfund. Man siger, at et samfunds menneskesyn afspejler sig i, hvordan man behandler sine svageste borgere.

Står det så galt til? Regner vi et menneske for så lidt, fordi det er svært handicappet og måske har en utiltalende adfærd, der ikke umiddelbart vækker varme følelser hos omgivelserne. Nej, vi er trods alt enige om, at selv disse mennesker har krav på respekt og brug for kærlig omsorg.

Jeg er glad for, at der rejste sig en bølge af forargelse og vrede – så der nu er kommet fornyet opmærksomhed på vores omsorg for disse mennesker, som ingen mulighed har for at tale deres egen sag og bevise deres værd.

Abortrejser til Spanien

Der rejste sig også en voldsom reaktion, da et andet TV hold for nylig med skjult kamera viste, hvordan danske piger uden problemer kan få deres ufødte barn fjernet uanset størrelse og alder, og også selvom det ville være stort nok til at overleve en fødsel. Der findes spanske klinikker, der ikke er bleg for at hjælpe dem af med de børn, som det ikke ville være lovligt at få fjernet i Danmark. Der gik en gysen og sand forargelse gennem folk. Det er jeg også glad for.

Følelserne bestemmer

Gryden må holdes i kog. For det er uden tvivl følelserne der tæller, når et menneskes værdi sættes til debat. En ny måling siger at danskerne tager afstand fra et vist lægeligt pres for at flytte grænsen for fri abort fra 12 uger til 18 uger. Det mener flere læger ellers gi´r mere mening, da de fleste gravide i dag får en såkaldt ”nakkefoldsscanning” i 13.uge, som kan afsløre bla. mongolisme. Alle de kvinder, der får resultater, der tyder på mongolisme vælger en abort, men med nuværende regler skal de først søge om det. ”Urimeligt og formynderisk” siger lægerne.

Men fri abort op til 18 uge, da siger vi altså stop. Alle de fine scanningsbilleder, vi har hængende af vores små ufødte børn rundt omkring på køleskabene i Danmark, de har trods alt haft sin virkning. Vores følelser er blevet vakt. Og det er følelser, der skal rede liv i Danmark – og vise de svages liv respekt og værd.

Mangel på følelser

Hvad er der egentlige lige blevet af reaktionerne, hvad angår de 4142 børn der fra 1. januar i år til skrivende stund er blevet fjernet fra deres mors liv, og gik til i en provokeret abort her på vore egne hospitaler?. Ja, de var jo godt nok heller ikke så store, at de kunne overleve en fødsel, måske er det derfor, at det er okay at tage deres liv. Der hang heller ikke nogen scanningsbilleder af dem på køleskabet. Ikke fordi de ikke var blevet ”fotograferet”, men fordi betænksomme sygeplejersker drejede skærmen væk, så de gravide ikke skulle blive følelsesmæssigt påvirket af billederne.

Hvad med de liv, der skal tages i morgen og i overmorgen og…? Det bliver på et år til ca. 15.000 små liv. Hvem skal tale deres sag? Bevise deres værd? Der er ikke så mange, der føler noget for de børn, eller også føler vi bare ikke nok? For i dag ser det ud til at være vore følelser, der afgør et menneskes værdi, medmindre man har andre værdier at bygge på. Det bibelske menneskyn er klokkeklar, ethvert liv er skabt af Gud, i Guds billede, ønsket og villet af skaberen, som er den rette herre over liv og død. Med det udgangspunkt er livet ukrænkeligt og værdifuldt, uanset hvad vores følelsesbarometer siger.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 23.02.2007

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også