16.03.2016 11:57 Alder: 6 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Verdens bedste flag

Hvorfor flager man? Og hvad er verdens bedste flag?


Dannebrog er verdens ældste nationalflag. Det er en af de historiske kendsgerninger, vi danskere kan være stolte over.

Ideen med flag begyndte nok som vimpler og bannere, der skulle markere territoriet. Flag på muren viste, hvem der ejede denne borg. Vimpler på spyd og lanser viste, hvem denne hær kæmpede for. Ligesom mærker på skjolde var der oftest en tydelig symbolik i flagene. De sagde noget væsentlig om, hvem man var og hvad man kæmpede for.

Dannebrog faldt efter sagnet ned fra himlen midt i en afgørende kamp, som danskerne derefter vandt. Kampen blev set som et slag mellem os kristne og nogle hedninger. Korset i flaget viste tydeligt, at her var det de kristne, der kæmpede. Korset på baggrund af blodets farve: kærlighedens og kampens farve.

Mit flag i dag

Nu kan man mene forskelligt om det, at kristne hugger hovedet af andre i en politisk magtkamp og kalder det en kristen triumf. Men det ændrer ikke ved, at da Dannebrog blev ”født” som det danske flag, var konge og fædreland absolut tydelige med, at flaget skulle signalere korset: kristendommens symbol. Katolske ordener havde tidligere brugt samme type flag med samme formål – men ikke som nationalt flag.

Når Dannebrog i dag hejses op i villahaven eller males på kinden, inden man går til landskamp, er det nok udelukkende Danmark som nation, man tænker på. Jeg er glad for Danmark og har intet imod nationalitetsfølelse. Men for mig ligger den dybeste grund til glæde over at hejse flaget på min græsplæne i noget andet. Det ligger i at bekende, at i mit liv er korset det bærende – på den røde dug, der vidner om den blodige kamp, Jesus i sin kærlighed til mig gik igennem i Påsken. Derfor synes jeg, det er verdens bedste flag! Og i Påsken skal Dannebrog til tops!

Og så vil jeg da glæde mig til at se de to andre flag på hver deres flagdag, hvor vi markerer et fællesskab med hinanden. 


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 16.03.2016

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også