01.12.2010 12:00 Alder: 10 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Religiøs? Næh, kristen

Jeg er ikke religiøs. Faktisk, så afskyr jeg religion. Alt, hvad jeg tror på og holder for sandt, drejer sig dybest set om én akse: Det endegyldige opgør med religionen, som Jesus startede og som kostede ham livet.

Er kristne ikke religiøse? Jo, der findes religiøse mennesker, der kalder sig kristne. Og de giver kristendommen dårlig PR. Der findes omvendt også kristne, der kalder sig religiøse, selv om de ikke er det; jeg kan godt forstå, at de kan sige det - men det gør ikke misforståelsen mindre gennemtrængende.

Farisæernes religion

Religion er det Bibelens farisæeres gudsdyrkelse går ud på: De tror, at de kan blive frelste - altså, forenet med Gud - ved at holde de 10 bud og dyrke Gud efter bestemte regler. Og det er netop den altafgørende kongstanke ved alle former for religion: At mennesket kan blive frelst af egen drift; at mennesket kan komme til Gud og opnå forening med Gud.

Ingen farbar vej

Kristendom er overbevisningen om, at det er umuligt; at vide, det er omvendt: Gud må komme til verden og frelse den, fordi den ikke kan selv. Gud kom ikke blot for at opsøge og frelse det fortabte, men gav også farisæernes religiøse lovtrældom et skud for boven. Jesus afviste hårdnakket religionen som farbar vej mellem menneske og Gud og anviste en anden - den som går fra Gud til mennesket; sig selv.

Danskvand

Så, jeg er ikke religiøs, men kristen. Derfor frasiger jeg mig alt, der smager eller lugter af, at jeg skal gøre noget for Gud, for at vinde hans gunst. Fromhedsøvelser, gode gerninger og en bestemt livsstil gavner intet i forhold til gud. Det er som at hælde danskvand i en benzinmotor; det kommer man absolut heller ingen vegne med...

Jovist, kan en kristens livsstil og synspunkter ofte forvekles med en religiøs'. Men den kristne lever og tænker, som han gør, fordi han allerede ER forenet med Gud - ikke for at blive det!


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 01.12.2010

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også