15.10.2011 12:00 Alder: 9 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Jorden går (gik) under fredag

En amerikansk prædikant har regnet sig frem til, at jorden skal gå under på fredag den 21. oktober. Og selvom det ikke er første gang , at han forsøger sig med den slags profetier, er der god grund til at være rede.

At jorden en dag går under er sikkert og vist. Det er både videnskaben og Bibelen enige om. Men de er også enige om, at ingen ved hvornår. Så uanset om det er præster eller videnskabsfolk, som regner sig frem til et tidspunkt, så er der god grund til at være meget skeptiske.

Jesus siger det meget direkte i Mattæus 24, 35: "Himmel og jord skal forgå, ... Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen". At tro, at vi kan regne os frem til tidspunktet er altså at gøre os klogere end Guds søn.

Men det skal ikke tage alvoren fra det faktum, at en dag - som Gud har bestemt - skal jorden ødelægges og Jesus skal komme igen for at hente de frelste og for at oprette en ny verden. Og det kan godt ske på fredag! Og det er så absolut en dag vi skal være forberedt til.

I samme tale hos Mattæus siger Jesus: "Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det." Vi skal med andre ord altid leve sådan, at vi ikke behøver at frygte for den dag, hvor Jesus kommer igen. Heller ikke hvis det skulle vise sig at være på fredag den 21. oktober.

At være rede handler ikke om at have solgt alle sine ejendele eller at være det rette sted på det rette tidspunkt. At være rede til Jesu genkomst handler om, at vi her og nu anerkender og tilbeder Jesus som Herre og at vi beder ham om tilgivelse for vores fejlslagne liv. Gør vi det, så møder Jesus os som vores frelser og ikke som vores dommer.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 15.10.2011

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også