11.06.2022 16:36 Alder: 171 days
Kurt Ejvind Nielsen

Skrevet af:
Kurt Ejvind Nielsen

Jesus er livets herre

(Jesus sagde) »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Matthæusevangeliet kapitel 28 vers 16-20

 

Disciplene troede på Jesus, fordi de havde mødt ham som den opstandne og levende. Han havde vist sig mange gange for sine disciple efter påskemorgen. Han havde brudt dødens magt og havde vist sig for sine troende og tvivlende efterfølgere.

Han kommer til dem i den tilstand, de er i, og taler trøstende ord til dem. Jesus udvælger ikke elitesoldater til udsendelse, men taler tro ind i disciplenes liv. Taler endnu engang om, hvem han er, når han siger: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden", gå derfor ud i verden, og jeg vil være med jer alle dage.

Guds mission kunne aldrig lykkes, hvis ikke Jesus var givet al magt til at tilgive synder og bryde dødens magt. Jesus lever. Han er livets Herre. Guds mission ville aldrig lykkes, hvis den ikke blev båret af vidnesbyrdet om Jesus' liv. Og den ville aldrig lykkes, hvis han ikke var med os alle dage.

Gud fortsætter sin mission og inviterer os ind i den glædelige opgave at fortælle om den korsfæstede og opstandne Jesus. Lige fra hvor du står indtil verdens ende. Lige fra den første, du møder i dag, til den sidste, du siger godnat til.


Kurt Ejvind Nielsen

Skrevet af:
Kurt Ejvind Nielsen

Lagt på nettet 11.06.2022

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også