05.03.2022 16:20 Alder: 119 days
Kurt Ejvind Nielsen

Skrevet af:
Kurt Ejvind Nielsen

Jesus beder for os

(Jesus sagde) Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte.

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Lukasevangeliet kapitel 22, vers 24-32

 

Jesus vil snart blive taget til fange af ypperstepræsterne og tempelvagten. Der er nok at tænke på, mens disciplene er optaget af, hvem der skal være den største.

Det er ikke første gang, det emne optager disciplene. Vi kender det også fra os selv. Vi vil så gerne være store og være noget i andres øjne. Måske endda på andres bekostning. Men Jesus irettesætter dem og siger, at sådan skal det ikke være. Det store er at tjene andre. Sådan har han været alle de år, de har været sammen med ham. Jesus, tjeneren, der viste sin kærlighed til alle mennesker, han mødte. Jesus kommer også i dag til alle med sin omsorg og kærlighed.

Disciplen Simon Peter møder den kærlige Jesus, som ved, at Simon Peters troskab er skrøbelig. Med kærlige ord henvender Jesus sig til ham: Simon, Simon! Satan vil have dig, men jeg bad for dig. Jesus kender den kamp, hvor Satan vil stjæle retten til mennesker.

Det er for vildt, at Jesus beder for Simon Peter og dig og mig. Det skal ikke lykkes Satan at få os, når vi hører til hos Jesus. Han vil, at alle mennesker skal være Guds børn.

Det kan godt være, at vi er skrøbelige og falder, men Jesus beder for os og rejser os op på ny.


Kurt Ejvind Nielsen

Skrevet af:
Kurt Ejvind Nielsen

Lagt på nettet 05.03.2022

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også