28.05.2022 16:17 Alder: 184 days
Kurt Ejvind Nielsen

Skrevet af:
Kurt Ejvind Nielsen

Jesus beder for os

(Jesus sagde) »Ikke for dem (disciplene) alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig«

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Johannesevangeliet kapitel 17, vers 20-26

 

Inden jeg skulle i skole som barn, læste min mor og far et stykke fra Bibelen og bad en bøn for dagen. I den bøn bad de også for mig. De bad om, at Gud ville velsigne mig, og at jeg måtte blive til glæde for andre. Det er stort at blive knyttet sammen med Gud. Det blev de ved med, indtil de døde.

Jesus beder også for sine disciple. Ja, han udvider kredsen til alle dem, som kommer til tro på deres ord. Vi er i Jesus' forbøn. Jesus beder til sin far, som har al magt i himmelen og på jorden, og så kan alt ske. Jesus beder om, at vi må være et med ham, ligesom Jesus er et med sin far. Hvilket vildt fællesskab. Et i ham i Jesus' liv, i Jesus' død, i Jesus' opstandelse, i Jesus' mission. Kærlighedens fællesskab, fællesskab i livet.

Hvordan kan vi syndere blive ført ind i et så intimt fællesskab, at vi er et med Gud? Fordi vi har set Guds herlighed, Jesus. Han har vist os sandheden om os og om sig selv og vist os nåde – tilgivelse for vores synder. Jesus beder om, at vi altid skal være hos ham, og at ikke engang døden kan bryde det fællesskab. Han vil, at vi skal være der, hvor han er.


Kurt Ejvind Nielsen

Skrevet af:
Kurt Ejvind Nielsen

Lagt på nettet 28.05.2022

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også