03.09.2022 15:22 Alder: 33 days
Kurt Ejvind Nielsen

Skrevet af:
Kurt Ejvind Nielsen

Gud giver håb

Jesus sagde: »Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende.

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Matthæusevangeliet kapitel 12, vers 31-42

 

Det, der kom ud af farisæernes mund, var det, deres hjerter var fyldt af. De hånede Jesus og anklagede ham for at gøre undere og mirakler ved hjælp af den onde selv. Hvilken ydmygelse. Hvilken spot.

Når et menneske ikke lader sig overbevise af Jesus' ord og dertil ikke vil bøje sig for Helligåndens overbevisning og heller ikke vil have med Guds tilgivelse at gøre, da står mennesket med ansvaret for sit eget endeligt. Uden Gud, uden håb.

Men Gud har givet mennesker et tegn, der giver håb. Jesus på korset er Guds tegn om hans kærlighed og tilgivelse. Gud fortryder ikke sit kærlighedstilsagn,

Og det er et tegn, der holder hele vejen.

"Når øjet brister, vis mig korsets tegn! Lys gennem mørket mig til Himlens egn! Fly, jordisk mulm, for Himlens morgenskær! I liv, i død, min Gud, vær du mig nær!" (Fra sangen Vær du mig nær!)


Kurt Ejvind Nielsen

Skrevet af:
Kurt Ejvind Nielsen

Lagt på nettet 03.09.2022

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også