09.07.2022 16:14 Alder: 150 days

Skrevet af:
Peter V. Legarth

At elske er at tjene

Jesus sagde: »I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer«

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Matthæusevangeliet kapitel 5, vers 43-48


Jesus siger aldrig til et andet menneske: Jeg hader dig. Jeg kan ikke fordrage dig. Det ville være utænkeligt, at Jesus udtrykte sig sådan; desværre er det ikke helt utænkeligt for os. Men Jesus møder os med et klart krav: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer.

Men er Jesus' krav ikke helt urealistisk? Hvem kan elske sin fjende?

Pointen er ikke, at vi skal nære varme følelser for fjenden, men Jesus ønsker, at vi skal tjene vore medmennesker, også fjenderne, og gøre godt imod dem. At elske er at tjene, uanset om følelserne er helt på plads.

Gud viser sin kærlighed i praksis. Han lader solen skinne for alle mennesker. Jesus vil, at vi skal elske i praksis.

Det gør vi ved at bede om at blive fyldt af Guds ånd, for Åndens frugt er kærlighed.

Vi gør det ved at bede om tilgivelse, når vi mislykkes.

Vi gør det ved at indse, at kærlighed ikke betyder accept af fjendens ondskab og had

Vi gør det ved at bede for det menneske, der er vores fjende, og lære at se det som et elsket menneske og ikke som et monster.

Vi gør det ved at råbe: Herre, hjælp os!


Skrevet af:
Peter V. Legarth

Lagt på nettet 09.07.2022

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også