29.05.2013 12:00 Alder: 8 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Adam Holms gud findes ikke

Hvis Gud er Gud, så må han enten være ond eller svag. Det mener Adam Holm og andre ateister. Men man skal have et ret så hjemmelavet og indskrænket billede af Gud for at nå til den konklusion. Bibelens Gud er en anden.

Kristus over Rio

© Stenio Felix / stock.xchng

I dagbladet Politiken var der på et tidspunkt en voldsom diskussion mellem en tidligere (Adam Holm) og en nuværende redaktør (Christoffer Emil Bruun) om hvorvidt Gud er meningsløs og religiøs tro er dumt.

Det er ikke spor nyt at beskylde Gud for at være uretfærdig og endda ond. Det har mennesker gjort lige siden Gud skabte os og gav os friheden til at sige ham imod.

Gud er større 

Adam Holm og hans meningsfæller mente, at når Gud ikke fritager os fra ulykker og død og lader forfærdelige ting ske i verden, så beviser det, at enten er han ond eller også eksisterer han slet ikke. Jeg er faktisk ret enig med Adam Holm i, at den Gud han ikke tror på, han findes heller ikke. Adam Holms ikke-eksisterende Gud er nemlig heller ikke Bibelens Gud. Bibelens Gud er langt større. 

For det første er der ingen af os, der ved hvad Gud ved. Derfor kan vi i bund og grund heller ikke vide hvad der objektivt set er retfærdigt. Det ved kun Gud. Og hans planer er noget større end vore planer. 

For det andet, så er Bibelen fuld af lignende protester imod Guds "uretfærdighed". Læs f.eks. Jobs bog eller Salmernes Bog, som er fuld af undren over hvorfor Gud handler - eller ikke handler - som han gør. Kristendommen indrømmer at disse spørgsmål ikke har svar vi kan forstå. 

For det tredje så har Gud aldrig lovet at befri os fra ondskab og ulykke. Gud er ikke Gud for en perfekt ideal-verden, men for en verden som er inficeret af fjendskab, ondskab og lidelse. Skulle Gud fjerne det onde og udrydde alle lidelser, så skulle han udrydde verden. Og lige netop det har han faktisk også har lovet at gøre. En dag. Men ind til da er paradiset lukket. 

For det fjerde, så er der en del ting Gud ikke kan. Gud kan ikke tvinge os til at tro på ham. Gud kan ikke påtvinge os sin kærlighed. Ægte kærlighed sætter fri. Også til at afvise kærligheden. Derfor sker Guds vilje ikke altid og ikke alle steder. Han tillader at vi vælger hans gode vilje fra. Han tillader os at begå fejl og at være onde. 

Livet i vores hænder 

Jamen hvad gør Gud så? Han sender os Jesus. Han bliver menneske. Hvorfor? Fordi verdens frelse ikke er noget Gud tryller sig frem til hen over hovedet på os mennesker. Fordi han har lagt livet i vores hænder og ikke tager ansvaret fra os. Fordi Gud er retfærdig. Og samtidig ønsker at frelse os.

Bibelen er helt klar over det: 1. Kor 1,23: Evangeliet om Jesus Kristus er for jøderne en forargelse og for grækerne den rene galskab. For Adam Holm ligeså. Men en skønne dag skal vi alle sammen bøje os for Gud og for hans søn Jesus Kristus. For ham som virkelig er og ikke for ham som vi selv har skabt os.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 29.05.2013

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også