03.10.2012 12:00 Alder: 10 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Gud blander sig

Keltisk kristendom er kommet på mode igen. Egentlig var det en livsbekræftende kristendom, der bredte sig meget i England i 4. – 8. årh. og senere også kom til Danmark – hvad Jellingestenene bevidner. De har nemlig de karakteristiske keltiske slyngninger: tråde eller baner, der slynger sig ud og ind mellem de egentlige motiver.

Netop disse slyngninger ligger der meget budskab i. I den keltiske udgave af kristendommen slyngede alle faktorer i tilværelsen sig sammen: Gud, mennesker, kultur, natur, hverdagsliv, åndeligt liv, nutid, evighed og så videre. Der var ingen skarpt adskilte kasser, hvor de forskellige ting var isolerede.

Det betød blandt andet, at Gud var over det hele. Gud var dig nær, når du gav børnene mad om morgenen - og når du havde sex med din ægtefælle om aftenen. Gud var dig nær, når du bad i kirken og når du fiskede på det oprørte vand i en lille skindbåd. Gud var dig nær, når du festede og sang lystige sange og fortalte spændende historier og når du stod ved graven og græd. Tingene hang sammen.

Gud er der

Gud var alle vegne. Men det betød ikke for kelterne, at Gud tiltvang sig adgang. Mennesker kunne desværre godt lade være med at blande sig med Gud. Derfor havde de en utrolig iver for at fortælle mennesker om Gud, så de kunne komme til tro og se med troens øjne, hvordan Gud blandede sig i deres liv. Med fare for deres eget liv drog de fra sted til sted for at fortælle mennesker om den eneste Gud, der kunne frelse dem: Faderen, Sønnen og Helligånden. Ja, det mysterium, at Gud er én Gud, der samtidig "blander sig med sig selv" ved at være tre personer, var noget helt centralt i den keltiske tro og forkyndelse.

Gammel visdom

Når keltisk kristendom er kommet på mode i dag, skyldes det nok især deres dybe tradition for det enkle, stille liv. Mange af deres ledere tilbragte år på små øer eller i afsides klostre. Deres bønner og sange genopdages i dag, fordi vi trænger så meget til den visdom, som stilhed og enkelthed sammen med Gud og hans ord kan give.

Også det med slyngningerne er der stort behov for at høre i en tid, hvor nogle prøver at isolere det "religiøse" i en kasse for sig. Nej, Gud vil gerne være i hele dit liv - også når du bruger din uundværlige følgesvend med alle dens apps.

De gamle keltere vidste, hvad Gud og troen på ham betød for dem, når de vågnede mandag morgen. Det samme tilbyder Gud til dig i dag!


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 03.10.2012

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også