En tom prædiken og en tom tro


FOKUS: Man må ind imellem undre sig meget over hvad universitets-teologerne finder på at sige. Senest er det professor Svend Andersen, som hævder at historien om Jesu opstandelse fra døden bare er en symbolsk fortælling. Og tidligere på ugen kunne vi læse, at dr. teol. Helge Kjær Nielsen, som er lektor i Ny Testamente samme sted, ikke mener at Jesus selv var klar over hvad han gjorde. Og det er dem, der uddanner vores præster!
Gravkors

At Svend Andersen og andre ikke tror på Jesu opstandelse, kan jeg godt tilgive. Men jeg har svært ved at forstå, hvordan nogen kan kalde den slags ikke-tro for kristendom. Allerede Jesu egne disciple var klar over, at her knækkede snoren. Paulus skriver temmelig direkte om dette i sit brev til de kristne i Korinth: "Er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom." Så enkelt kan det siges. Den kristne tro står og falder med om Jesus har overvundet døden eller ej.

Sand kristendom?

Hvis jeg var professor i teologi og havde ansvar for at uddanne kristne præster og samtidig var overbevist om, at historien om Jesus mest er et fantasifuldt eventyr så ville jeg holde meget lav profil indtil jeg havde fundet et andet arbejde. Men det gør Svend Andersen så sandelig ikke. Næ tværtimod. Han har samtidig travlt med at argumentere for at folkekirken skal have et "læreråd", som bestemmer hvad der er sand luthersk kristendom. Og så bliver jeg for alvor bekymret! For det ligner da mest af alt et dæmonisk forsøg på at suge den sidste kraft ud af folkekirken.

Jesu død en gåde

Som for at spøje spot til skade, så skriver Svend Andersens kollega, Helge Kjær Nielsen, i et svar på kristendom.dk, som også er gengivet i Kristeligt Dagblad, at vi ikke kan vide om Jesus selv var klar over hvad han gjorde, og at hans død sikkert også var en gåde for ham selv.

Hvad i al verden har de gang i derinde på det teologiske fakultet? Hvis Jesus ikke vidste hvad hans egen død skulle gøre godt for, så kunne han selvklart heller ikke være Guds søn og så kunne hans død heller ikke få den afgørende betydning for alle menneskers frelse, som hans disciple og kirken siden hen har forkyndt som det centrale kristne budskab.

Ingen vej udenom Jesu død opstandelse

Han skriver også at Jesus aldrig brugte ordet offerdød eller soningsdød. Nej, men han sagde til gengæld at han var kommet for at "give sit liv som løsesum for mange" (se Markus 10,45) og, at hans blod skulle "udgydes for mange til syndernes forladelse" (se Matthæus 26,28). Man skal vist være en meget lærd teolog for at overse, at Jesus her taler om betydningen af sin egen død. Og i øvrigt er der ikke skyggen af forvirring og usikkerhed hos Jesus i Bibelens evangelier.

Jesus taler flere steder om både sin død og sin opstandelse. Her er et par eksempler:

Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: »Fortæl ikke nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opstået fra de døde.« (Matthæus 17,9)

"og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne, og han skal blive hånet, pisket og korsfæstet, og på den tredje dag skal han opstå." (Matthæus 20,19)

Og han forklarer selv til disciplene meningen med sin død og opstandelse: "og han sagde til dem: »Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag," (Lukus 24,46)

Medmindre man anser Bibelen for at være upålidelig - og dermed også regner klassisk kristendom for et falsum - så er der ingen vej udenom Jesu død og opstandelse for vores frelses skyld.Asbjørn Asmussen
Asbjørn Asmussen, 07/03/2007
Diskuter denne artikel i vores debatforum.

 

Køb og download noder til alverdens forskellige kristne sange

Brug for én at tale med?

I samtalerummet kan du tale med en kristen om alt, hvad du har på hjerte. Det er 100% anonymt, live og fortroligt.

| Sitemap | Til toppen© 2001-2015 Indre Mission. Ansv. redaktør: Asbjørn Asmussen. JesusNet.dk må citeres efter aftale.
Silkjær