08.01.2014 12:00 Age: 5 yrs
Forfatterprofil

Arvingerne

{1h} FOKUS I DR's TV-serie Arvingerne, fik vi i søndags for alvor præsenteret de store ulmende konflikter mellem arvingerne til Grønnegård. Hvem af børnene skal have Grønnegård nu hvor Veronika er død? Problemet er, at Veronika efterlader sig flere forskellige aftaler og dokumenter, der alle peger i forskellige retninger.

{1h}Gud er ikke død og det sker heller ikke. Alligevel skal alle Guds børn arve hans rige - det evige liv. Og i modsætning til Veronika er der ikke her rod og forvirring omkring aftalerne: Alle børnene skal arve og der er nok til alle.

Hvem har arveretten? 

Men hvem er alle Guds børn? Hvem har denne arveret til Guds rige? Det kan vi læse om i Guds testamente, Bibelen. Her siger Jesus f.eks.: "Den, der tror og bliver døbt, vil blive frelst." (Markus 16,16)

Dåben er Guds underskrift på den arvekontrakt, som gælder enhver, der tror på ham. Vi bliver altså Guds børn og opnår arveret til Guds evige liv - frelsen - ved at tro på det Gud har skrevet under på. Ved at tro på hans løfter.

Her er ingen andre betingelser end troen. Det handler ikke om hvor god og flittig jeg er til at bede eller hvor mange penge jeg giver til de fattige. Det handler ikke om at leve pænt og gå i kirke. Det handler alene om at tro på, at Guds underskrift er nok for mig.

Det hele er på plads 

Er det ikke for let? Nej, tværtimod. Alle mennesker prøver mere eller mindre selv at føje ting til kontrakten. Vi har meget nemmere ved at tro på os selv og vores egne forsøg på at fortjene arveretten end vi har ved at tro på at Gud har det hele på plads. Enten tror jeg, at Guds testamente ikke gælder mig fordi jeg ikke er god nok. Eller også tro jeg at det gælder mig fordi jeg er god nok. Og begge dele er lige forkert.

Man kan ikke fortjene sig til en arv. Og slet ikke Guds riges arv. Den er kun til rådighed for dem som alene tror på Guds gavmildhed og barmhjertighed. Og som har opgivet sine egne forsøg på at fortjene sig til den.

 


Forfatterprofil

Lagt på nettet 08.01.2014

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

No tags in list

Læs også