16.02.2004 12:00 Alder: 14 yrs
Benna Asmussen Hørlück

Skrevet af:
Benna Asmussen Hørlück

Sex og ballade

Foreningen Sex og Samfund og repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen var i sidste uge klar med en CD-rom, der skulle højne kvaliteten i skolernes seksualundervisning. Den lå i kasser klar til udsendelse til alle landets 9.klasser. Men i stedet for at bringe alt til posthuset, blev der givet ordre om at destruere hele balladen. Indenrigs- og Sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen blev pludselig opmærksom på, hvad denne CD-rom indeholdte, og der var ting der på ham virkede så grænseoverskridende, at han ikke ville stå inde for det. Som minister er han ansvarlig og skal kunne forsvare materialet, hvis andre skulle finde på at stille kritiske spørgsmål. Det var netop sådan et par kritiske spørgsmål fra Jørgen Hedager, journalist på Indre Missions Tidende, der fik ham gjort opmærksom på indholdet og det fik ham straks til, i sidste øjeblik, at trække i nødbremsen.

Sexstarz 100px

Sexstarz 210px

Det er ikke underligt at der går ballade og ophidselse i denne historie. Når ord som minister og censur, missionsmand og sex kan bruges i samme overskrifter, så er det noget der rykker. Derfor er der også mest blevet snakket om meget andet de sidste dage, end om spørgsmålet om, hvordan vi på en ansvarlig og konstruktiv måde giver de unge den seksualundervisning, de mere end nogen sinde har brug for.

Diskussion nødvendig

Der er ingen tvivl om, at de unge i dag trænger til oplysning, der rækker langt længere, end det de 14 årige for 25 år siden havde gavn af. Sex er synlig i dag i alle mulige variationer, det er alle vegne, som antydninger og skjulte undertoner, reklameblikfang og underholdning. Samtidig er også rystende at høre hvor lidt viden mange unge har om deres egen seksualitet. Hvordan hjælper vi bedst de unge til en forståelse af og en viden om deres egen seksualitet? Det SKAL vi diskutere, uden at falde ind i billige klicheer.

Sekretariatschef i Børns Vilkår, Birk Christensen har tidligere udtalt til Kristeligt Dagblad, at den udbredte porno og anden seksfikseret påvirkning af de unge gør mere, end at sætte de unge i et pres. - "I dag får de unge en sekundær erfaring, før de får en primær erfaring. Det vil sige, at de 12-årige ved en masse om alle mulige samlejestillinger, inden de har prøvet at holde en kæreste i hånden og mærke det sus, det giver i hele kroppen. Det er den helt forkerte rækkefølge."

Den udtalelse rammer et forhold der skal gøres meget mere synlig. Det er børnenes personlige seksuelle udvikling, deres følelsesliv og identitetsfølelse der skal tages alvorlig. Fremfor at være forpligtet på at give de unge et leksikon, der kan give forklaring og beskrivelse af alt, hvad de støder på, skal der tages udgangspunkt i deres egen udvikling. Hvad har de brug for, og hvad gavner deres udvikling. Jeg har af gode grunde ikke set den omtalte CD-rom, udover nogle løsrevede citater, der har været gengivet i pressen, og de gav mig ikke tillid til materialet, selvom jeg kan ikke bedømme graden af uacceptabelt indhold.

Fokus på det positive

Hvad kan vi bruge den her diskussion til? Vi skal sætte fokus på, hvordan vi forholder os til seksualiteten, så den påvirker børn og unge - ja, os alle - positivt. Hvordan giver vi de unge seksualundervisning så de udvikler et forhold til seksualitet, der indebærer noget livsbekræftende, intimt og trygt?

Jeg kender flere sexologer, der ikke er i tvivl om, at de unge har brug for at forstå seksualiteten ind i deres eget liv. De ved godt at meget af det de ser, ikke svarer til virkeligheden, men hvordan er virkeligheden så? Det skal der bruges masse af tid på at afdække. Selvfølgelig har hjemmet den største indflydelse, men skolen har også, og politikerne også - selv folk i sundhedsstyrelsen har et ansvar, der rækker længere end til en sober information. Mange mennesker lever med meget destruktive ar efter seksuelle oplevelser, hvor der ikke blev taget højde for følelser og personlige grænser. Det kan være oplevelser, der sætter sig så dybt, at det seksuelle mister værdi som noget trygt og intimt, noget livsbekræftende og smukt. Vi skal værne om seksualitetens dybde og værdi.

Jeg tror på de sexologer der fortæller, at de fleste unge slet ikke er så grænseafprøvende når det kommer til sex. De fleste teenagere synes faktisk det er meget intimt og en stærk oplevelse at føle sig frem til en kærestes hånd, og flette fingre... og er meget blufærdige omkring det. Vi skal give dem mulighed for at bevæge sig i et tempo de kan følge med i.

Alt er tilladt - men ikke alt gavner

Det kan godt være at stort set alt i dag er tilladt, men det gør det jo ikke nødvendigvis til noget godt og målsættende. Der er et citat fra Bibelen, der siger: "Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner." Det står i en af Paulus' breve til menighederne i Korinth, og det er netop i en sammenhæng omkring hvad der er acceptabelt med hensyn til mad og det seksuelle.

I Bibelen kan vi finde meget hjælp og vejledning til at bevare seksualiteten som noget positivt og smukt. Jeg forventer ikke sundhedsstyrelsen kaster sig over den vejledning, men den er heller ikke formuleret til faglige udvalg, men til helt almindelige mennesker som dig og mig.


Benna Asmussen Hørlück

Skrevet af:
Benna Asmussen Hørlück

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også