27.09.2004 12:00 Alder: 14 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Gud bor i temporallappen

Jeg tror, at de neurologer har ret, som mener, at religiøsiteten er en psykisk egenskab som hos nogle mennesker er mere fremtrædende end hos andre. Det forklarer sikkert, at der er nogle som har stærkere religiøse oplevelser end andre. Og det siger vel også noget om, at der er nogen som er mere tilbøjelige end andre til at "se" Gud og til at finde overnaturlige forklaringer på det de ikke forstår. Men hvad siger det om Gud? Ham som Bibelen præsenterer for os? Ham som Jesus påstod at være ét med? Ingenting.

Temporallappen 100px

Temporallappen 210px

Jeg må indrømme, at jeg ikke fik læst Weekendavisen, da den i maj 2004 proklamerede, at Gud i virkeligheden er en slags hallucination, der kan fremkaldes af elektriske stimulationer i hjernens temporallap. Jeg fulgte heller ikke med, da historien blev diskuteret på Café Thomas Debatten. Men nu bruger Weekendavisen så samme provokerende blikfang: "Gud bor i temporallappen" i en husstandsomdelt brochure som skal hverve nye abonnenter. Og det har jeg altså en vældig lyst til at kommentere.

Overskriften bygger jo på den almindelige fejlslutning, at Gud er for de særligt religiøse. At det kun er religiøse mennesker, der tror på Gud og som kan kommunikere med ham. Men heldigvis er Gud ikke afhængig af min religiøsitet - eller mangel på samme.

Jeg tror, at de neurologer har ret, som mener, at religiøsiteten er en psykisk egenskab som hos nogle mennesker er mere fremtrædende end hos andre. Det forklarer sikkert, at der er nogle som har stærkere religiøse oplevelser end andre. Og det siger vel også noget om, at der er nogen som er mere tilbøjelige end andre til at "se" Gud og til at finde overnaturlige forklaringer på det de ikke forstår. Men hvad siger det om Gud? Ham som Bibelen præsenterer for os? Ham som Jesus påstod at være ét med? Ingenting. Det siger heller ingenting om hvor Gud bor. (Medmindre man er tilfreds med en hjemmelavet Gud, tilpasset ens egne behov og ønsker).

Den Gud jeg møder i Bibelen og som åbenbarer sit væsen gennem Jesus Kristus, han er ikke ligefrem resultatet af religiøs ønsketænkning eller masse-hallucinationer. Tværtimod, så kræver det, at jeg opgiver en hel del af mine private guds-forestillinger og temporal-drømme og i stedet anderkender, at Gud på rigtig mange områder er helt forskellig fra de billeder jeg selv foretrækker.

Gud bor i himlen. Og han har åbenbaret sig gennem Jesus Kristus og gennem Bibelen. Uanset hvilke billeder og hallucinationer min temporallap fremmaner. Jeg er ikke i tvivl om at forskerne kan skabe en slags gudsbilleder i mit hovede, eller at jeg selv er i stand til at hallucinere noget "guddommeligt" frem. Men det er vel ikke andet end tegn på, at de fleste mennesker - et eller andet sted (måske i temporallappen) - har en oplevelse af, at der er "noget højere" end mig selv.

Min påstand er tilmed, at alle andre religioner end den bibelske kristendom, netop er udtryk for menneskers forsøg på at danne sig et billede og en forestilling om den eneste Gud. Ham som de ikke kender, fordi de går udenom Bibelen i deres søgen. Kristendommen er netop ikke en typisk religion, fordi den ikke bygger på vores forestillinger om Gud, men derimod på hans eget ord og budskab til os.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også