16.10.2000 12:00 Alder: 18 yrs

Skrevet af:
JesusNet.dk

Er Jesu opstandelse bevist?

Om det kan bevises at Jesus faktisk genopstod fra de døde må du selv afgøre, men de fakta vi kender omkring opstandelses-beretningen er så overvældende troværdige at de er umulige at bortforklare. 

Om det følgende er et bevis for at Jesus faktisk genopstod fra de døde må du selv afgøre, men de fakta vi kender omkring opstandelses-beretningen er så overvældende troværdige at de er umulige at bortforklare:

Selve opstandelses-begivenheden

Beretningen om den tomme grav er så stærk og overbevisende at den umuligt kan være et produkt af nogens fantasi. Disciplenes overraskelse og mistro (Luk. 24,11-12), bestikkelsen af soldaterne (Matt. 28,11-15), de efterladte ligklæder (Joh. 20,6-7), Marias tro på at nogen har flyttet liget (Joh. 20,13), Thomas' tvivl (Joh. 20,25), frygten for et spøgelse (Luk. 24,37). Forvirringen, mistroen og de overraskende iagttagelser sandsynliggør at her er tale om ægte og upolerede øjenvidneberetninger. Skulle beretningen være konstrueret ville disciplene givetvis have stillet sig selv i et noget bedre lys.

Disciplenes forvandling

Efter Jesu død holdt hans disciple sig skjult af frygt for at skulle lide samme skæbne som deres mester. De var overbeviste om at Jesu liv var mislykkedes og alt var tabt. Ikke desto mindre ser vi dem få uger senere stå offentligt frem og proklamere at Jesus er opstået og lever. Hvad er den naturligste forklaring på det? Det kan ikke forklares på anden måde end at disciplene faktisk selv var 100% sikre på at Jesus virkelig var genopstået! Flere af dem blev senere dræbt for deres tros skyld og man går normalt ikke frivilligt i døden for noget man ikke selv tror fuldt og fast på. Vi kan altså roligt konkludere at det ikke var disciplene der opfandt historien om Jesu opstandelse.

De mange vidner

I de 40 dage der gik fra opstandelsen og til Jesus forlod jorden viste han sig mange gange for disciplene (Ap. G. 1:3) og hundredevis af andre mennesker (1. Kor. 15:5-9). Også overfor Korinter-menigheden havde Paulus brug for at henvise de mistroiske til de mange vidner.

GT's forudsigelser

En helt fantastisk side ved opstandelses-beretningen er de mange meget præcise forudsigelser spredt over mange forskellige af Gammel Testamentes bøger. Se f.eks. Sal. 16:9-11, Sal. 22:14-25 og Es. 53:9-12. GT oser af forventning om den Messias der skal komme for at grundlægge et evigt rige.

Jesu eget vidnesbyrd

Endelig er der Jesu egne ord om hvem han var og hvad han skulle på jorden. Selvom disciplene først fattede det efter selve opstandelsen havde Jesus indgående forsøgt at forberede dem på det der skulle ske. Se f.eks. Matt. 12:40, 17:22-23, 20:17-19, 26:31-32, Joh. 2:20-23. Var Jesus den han selv påstod at være? Hvis ikke må han have været vanvittig og det er der ikke noget der tyder på.

Jesu opstandelse er historisk velbevidnet, troværdigt og overbevisende. Spørgsmålet er så: Hvad stiller vi op med dette faktum? For alle som lader sig overbevise om sandheden om Jesus får det afgørende og livsvigtige konsekvenser!


Skrevet af:
JesusNet.dk

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også