01.03.2010 12:00 Alder: 8 yrs

Skrevet af:
Frede Møller

Brød til liv

Midfaste søndag:

Mon ikke mange af os stadig husker den stærke reklame, som blev vist for mange år siden i fjernsynet, hvor en lille dreng banker på indersiden af tv-skærmen med sin madskål? Meningen var, at vi på den måde skulle gøres opmærksomme på den nød, der findes rundt i verden, hvor mange sulter.

Midfaste søndag

MiniprædikenMon ikke mange af os stadig husker den stærke reklame, som blev vist for mange år siden i fjernsynet, hvor en lille dreng banker på indersiden af tv-skærmen med sin madskål? 

Meningen var, at vi på den måde skulle gøres opmærksomme på den nød, der findes rundt i verden, hvor mange sulter. Mennesker, som vi har mulighed for at hjælpe, hvis vi vælger at ofre af vores velstand.

Det må vi huske her i fastetiden.

Tro det

Da Jesus stod over for en stor skare mennesker, som manglede noget at spise, nøjedes han ikke med at prædike for dem, men gav dem, hvad de havde behov for.

Men han gav dem altså også brødet fra Himlen, som han selv udtrykker det.

Med det udtryk peger han på det, som Gud har givet os gennem ham selv, nemlig frelsen, det evige liv. "Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste", sagde han.

Brødet fra Himlen det er Jesus. Husk det, tro det, spis det! Det kan du gøre på søndag, når du knæler ved nadverbordet i kirken.

 

Prædikenteksten

Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om bord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham: "Rabbi, hvornår er du kommet hertil?" Jesus svarede dem: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer; for ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl på."

Så sagde de til ham: "Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?" Jesus svarede dem: "Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt." Da sagde de til ham: "Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spist manna i ørkenen, som der står skrevet: 'Brød fra himlen gav han dem at spise.' "

Jesus sagde så til dem: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden." De sagde til ham: "Herre, giv os altid det brød!"

Jesus sagde til dem: "Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.

Johannesevangeliet 6,24-35

Læs alle søndagens tekster her.

Bibelteksten er fra den autoriserede danske bibeloversættelse fra 1992


© Det Danske Bibelselskab 1992.

 


Skrevet af:
Frede Møller

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også