03.12.2007 12:00 Alder: 11 yrs
Forfatterprofil

Guds søn kom

Juleaften

Den lyder smuk, idyllisk og nærmest romantisk. Denne gamle fortælling i juleevangeliet, som de fleste af os har hørt mange gange før. Den unge kvinde, der føder et barn i en stald, hyrderne på marken og englene, der synger. Det var også en stor, god og afgørende i dag i verdens historie. Så stor, at vi ligefrem tæller årene ud fra det år, hvor Jesus blev født. Når vi skriver år 2007, mener vi 2007 år efter Kristi (Jesu) fødsel

miniprædiken

Miniprædiken til juleaften:


Den lyder smuk, idyllisk og nærmest romantisk. Denne gamle fortælling i juleevangeliet, som de fleste af os har hørt mange gange før.Den unge kvinde, der føder et barn i en stald, hyrderne på marken og englene, der synger.


Det var også en stor, god og afgørende i dag i verdens historie. Så stor, at vi ligefrem tæller årene ud fra det år, hvor Jesus blev født. Når vi skriver år 2007, mener vi 2007 år efter Kristi (Jesu) fødsel.

Et vendepunkt

Men tænker vi nærmere efter, har der nok ikke været særlig smukt, idyllisk eller romantisk i stalden, hvor Jesus blev født. Der har været panik på at finde et sted, for alt var udsolgt i Bethlehem. Til sidst lykkes det at finde en plads, men barnet må lægges i et fodertrug.


Alligevel var det et vendepunkt i verdens historie. For da Jesus blev født, var det Gud selv, der sendte sin søn ned til jorden for at frelse verden.Du kan høre mere om dette i kirken juleaften, hvor prædiketeksten er fra Lukasevangeliet 2,1-14

 

PrædikentekstenOg det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.


I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:


»Ære være Gud i det højeste og på jorden!

Fred til mennesker med Guds velbehag!«Læs alle tekster til juleaften her.Bibelteksten er fra den autoriserede danske bibeloversættelse fra 1992, © Det Danske Bibelselskab 1992.

 


Forfatterprofil
comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også