16.10.2006 12:00 Alder: 12 yrs

Skrevet af:
Frede Møller

Kom og se

19. søndag efter trinitatis: Sådan lyder det, når børnene har lavet noget spændende i værelset inde ved siden af. Så er det ikke nok bare at fortælle om det. Nej, far og mor må rejse sig fra stolen og den spændende samtale med gæsterne, for det her slot, vi har bygget – det må de altså se, her og nu! Det var sådan, det også lød, da Jesus fandt sine første disciple.

Prædiken intro 100px

19. søndag efter trinitatis:

Sådan lyder det, når børnene har lavet noget spændende i værelset inde ved siden af. Så er det ikke nok bare at fortælle om det. Nej, far og mor må rejse sig fra stolen og den spændende samtale med gæsterne, for det her slot, vi har bygget – det må de altså se, her og nu!

Det var sådan, det også lød, da Jesus fandt sine første disciple.

”Kom og se!” sagde de, som havde set, hvem han var, og lyttet til hans ord. På den måde bredte det sig som ringe i vandet.

Løfterne opfyldt

Jamen, hvad var det da, de så?

De så sammenhængen med de løfter, de kendte fra de hellige skrifter, som var læst op i synagogen.

Løfterne om den Messias, Gud ville sende engang. Ham, som Moses havde skrevet om i loven og ligeså profeterne. Pludselig var det ikke bare fromme ord fra en fjern fortid. Nej, nu kunne de hæfte dem op på en bestemt person: Jesus, Josefs søn, fra Nazaret.

”Vi så hans herlighed,” lød det senere fra én af dem.

Uforståeligt

Det var ikke til at forstå!

Det er det heller ikke for mange i dag, men vi har kun ét at sige: Kom og se!

Du kan høre mere om dette i kirken søndag, hvor prædiketeksten er fra Johannesevangeliet kap. 1, vers 35-51: 

Prædiketeksten

til 19. søndag efter trinitatis:

Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger: »Se, dér er Guds lam.« De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: »Hvad vil I?« De svarede: »Rabbi, hvor bor du?« – Rabbi betyder Mester. Han sagde til dem: »Kom og se!« De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag; det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus.

Først møder han sin bror Simon og siger til ham: »Vi har mødt Messias« – det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: »Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes Kefas« – det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til ham: »Følg mig!« Filip var fra Betsajda, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham: »Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret.” Nathanael spurgte: »Kan noget godt komme fra Nazaret?« Filip sagde til ham: »Kom og se!«

Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: »Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig.« Nathanael spurgte ham: »Hvor kender du mig fra?« Jesus svarede ham: »Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet.« Nathanael udbrød: »Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!« Jesus sagde til ham: »Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det.« Og han sagde til ham: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.«

Læs alle søndagens tekster her.

Bibelteksten er fra den autoriserede danske bibeloversættelse fra 1992,
© Det Danske Bibelselskab 1992.

 Skrevet af:
Frede Møller

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også