07.08.2006 12:00 Alder: 12 yrs

Skrevet af:
Frede Møller

Forberedt på indbrud

9. søndag efter trinitatis: Da jeg en morgen kom til Sognehuset for at undervise konfirmander, kunne jeg se, at der havde været ubudne gæster om natten. Døren var brækket op, og alt, hvad der hed hårde hvidevarer, var borte. I ly af nattens mørke havde tyvene kørt en bil op til bagdøren og tømt hele huset for værdier, uden at nogen havde opdaget noget. Havde vi dog bare vidst, at de ville komme den nat! Så ville vi have været parat!

Prædiken intro 100px

9. søndag efter trinitatis:

Da jeg en morgen kom til Sognehuset for at undervise konfirmander, kunne jeg se, at der havde været ubudne gæster om natten. Døren var brækket op, og alt, hvad der hed hårde hvidevarer, var borte.

I ly af nattens mørke havde tyvene kørt en bil op til bagdøren og tømt hele huset for værdier, uden at nogen havde opdaget noget.

Hvis vi vidste

Havde vi dog bare vidst, at de ville komme den nat! Så ville vi have været parat!

Det billede bruger Jesus, for at vi skal forstå, hvor vigtigt det er at være klar, når han kommer tilbage. Han har sagt, at det gør han en dag. Det er det eneste sikre i denne verden. Men ingen af os ved hvornår.

Parat hele tiden

Altså drejer det sig om at være forberedt hele tiden!

Det er vi, når vi tror på ham og er i gang med det, han har sat os til her på denne jord. Det er det, han forventer af os.

Ingen af os aner, hvornår han kommer. Måske i morgen eftermiddag? Måske om to år? Måske om 1000 år? Det er ikke det, vi skal spekulere på.

Nej, tænk hellere på, hvad det er, han vil med dit liv!

Du kan høre mere om dette i kirken søndag, hvor prædiketeksten er fra Lukasevangeliet kap. 12, vers 32-48: 

Prædiketeksten

til 9. søndag efter trinitatis:

Jesus sagde: »Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer Riget. Sælg jeres ejendele og giv almisse. Skaf jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer, og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, dér vil også jeres hjerte være.

I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have lamperne tændt og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herre vil bryde op fra brylluppet, så de straks kan lukke op for ham, når han kommer og banker på. Salige de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer! Sandelig siger jeg jer: Han skal binde kjortlen op om sig og lade dem sætte sig til bords og selv komme og sørge for dem. Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt – salige er de, hvis han finder dem vågne. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken time tyven kommer, så ville han forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Også I skal være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.«

Peter spurgte: »Herre, er det os, du taler om i denne lignelse, eller er det om alle?« Herren svarede: »Hvem er da den tro og kloge forvalter, som af sin herre bliver sat til at give hans tjenestefolk mad i rette tid? Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer! Ja, sandelig siger jeg jer: Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men hvis den tjener siger som så: Min herre lader vente på sig! og derpå giver sig til at slå karlene og pigerne og at spise og drikke og fylde sig, så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender, og hugge ham ned og lade ham dele skæbne med de utro. Den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje, han skal have mange prygl. Men den, som ikke kender den, og som har gjort noget, han fortjener straf for, han skal have få prygl. Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af. Og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af.«

Læs alle søndagens tekster her.Skrevet af:
Frede Møller

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også