24.07.2006 12:00 Alder: 12 yrs

Skrevet af:
Frede Møller

Tryg i fare

7. søndag efter trinitatis: "Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare", synger vi i en populær kristen sang, men mener vi det nu også? Når Jesus siger, at det vil gå disciplene, som det gik mesteren, bliver vi så ikke lidt ængstelige? Når han siger til os, at vi ikke skal frygte dem, der slår os ihjel? Han siger det, fordi han er ærlig.

Prædiken intro 100px

7. søndag efter trinitatis:

"Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare", synger vi i en populær kristen sang, men mener vi det nu også?

Når Jesus siger, at det vil gå disciplene, som det gik mesteren, bliver vi så ikke lidt ængstelige?

Når han siger til os, at vi ikke skal frygte dem, der slår os ihjel?

Han siger det, fordi han er ærlig.

Det skal ikke komme bag på nogen, at det godt kan være svært at tro på Jesus, når vi lever i en verden, der vil noget helt andet.

Med os i det hele

Sådan var det dengang, og sådan er det også i vor tid.

Vi kan komme ud for meget, som er ondt og uforståeligt, og vi får ikke nogen forklaring på det, der rammer os.

Men ét lover han os: Han vil være med os midt i det hele!

Ligesom han er det, når en spurv falder til jorden.

Mistes ikke

"På jer er selv alle hovedhår talt", sagde han til disciplene.

Få år efter var mange af dem blevet dræbt for deres tros skyld.

Men de havde et liv, de ikke kunne miste! Derfor var det så vigtigt at få forkyndt budskabet om Jesus Kristus til så mange så muligt, så de også kunne få dette liv. Det evige liv.

Du kan høre mere om dette i kirken søndag, hvor prædiketeksten er fra Matthæusevangeliet kap. 10, vers 24-31: 

Prædiketeksten

til 7. søndag efter trinitatis:

Jesus sagde: »En discipel står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en discipel, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbonden Beelzebul, hvor meget snarere da ikke hans husfolk!

Frygt derfor ikke for dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der hviskes jer i øret, skal I prædike fra tagene. Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede. Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve.«

Læs alle søndagens tekster her.Skrevet af:
Frede Møller

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også