19.06.2006 12:00 Alder: 12 yrs
Forfatterprofil

At bære sit kors

2. søndag efter trinitatis: Det ændrer meget i et menneskes liv, hvis det vælger at leve i troen på Jesus. Først og fremmest kan det give en dyb indre glæde, fordi vi får en tryghed ved at vide, at vi er i Guds hænder. Det giver ro og fred at vide, at han vil høres vores bøn om tilgivelse, og at han giver os et løfte om evigt liv. Men den kristne tro ændrer også meget i et menneskes liv på en anden måde.

Prædiken intro 100px

2. søndag efter trinitatis:

Det ændrer meget i et menneskes liv, hvis det vælger at leve i troen på Jesus. Først og fremmest kan det give en dyb indre glæde, fordi vi får en tryghed ved at vide, at vi er i Guds hænder. Det giver ro og fred at vide, at han vil høres vores bøn om tilgivelse, og at han giver os et løfte om evigt liv.

Men den kristne tro ændrer også meget i et menneskes liv på en anden måde. At tro på Jesus betyder at tro på Gud og høre sammen med ham. Det betyder at have ham som Herre, dvs. at det er ham, der bestemmer, og at man ønsker at gøre det, som han vil.

Bære sit kors

Derfor kan det også nogle gange være svært at være kristen. Gud ønsker nemlig, at vi ikke altid gør det, som vi selv har lyst til. Det er jo tit noget, der er ondt eller ikke så godt for andre.

Derfor kan det være svært, men i søndagens tekst siger Jesus, at vi skal være klar over det på forhånd og være indstillet på det, hvis vi vil høre sammen med ham. Det er f.eks. det, han mener med at "bære sit kors". Korset er her udtryk for det svære, vi kan opleve som kristne.

Du kan høre mere om dette i kirken søndag, hvor prædiketeksten er fra Lukasevangeliet kap. 14, vers 25-35: 

Prædiketeksten

til 2. søndag efter trinitatis:

Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem: »Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt? – for at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger: Den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det! Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med ti tusind mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med tyve tusind? Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting; men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning; man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre!«

Læs alle søndagens tekster her.Forfatterprofil
comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også